FT Tuuli Talvitie Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston varadekaaniksi

Tuuli Talvitie

Tuuli Talvitiellä on laaja ja monipuolinen kokemus musiikkipedagogina, tutkijana ja musiikkialan oppilaitosten erilaisissa hallinto- ja luottamustehtävissä. Hän on aktiivinen toimija ja laaja-alainen vaikuttaja suomalaisen musiikkikoulutuksen kentällä. Talvitie aloittaa tehtävässään 1.8.2022 ja hänen kautensa jatkuu 31.7.2027 saakka.

Valittu varadekaani vastaa Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan suunnittelusta, organisoinnista ja kehittämisestä.

Talvitie valmistui tohtoriksi Tampereen yliopiston musiikintutkimuksen laitokselta vuonna 2010. Hän on työskennellyt musiikkioppilaitosten hallinnollisissa ja esimiestehtävissä vuodesta 2012, viimeisimpänä vuodesta 2018 Käpylän musiikkiopiston rehtorina. Hän on myös toiminut tutkijana Tampereen yliopiston musiikintutkimuksen laitoksella 2005–2010 ja osallistunut opinnäytetyön ohjausprosesseihin sekä Tampereen yliopistossa, Metropolia ammattikorkeakoulussa että Sibelius-Akatemiassa.

Talvitie on Suomen musiikkioppilaitosten liiton hallituksen jäsen. Hän on työskennellyt musiikkipedagogina vuodesta 1998 ja esiintynyt myös viulistina monenlaisissa kansanmusiikki-, populaarimusiikki- ja kamarimusiikkikokoonpanoissa.

“Rekrytointiprosessin kuluessa Tuuli osoittautui ihmislähtöiseksi ja arvoihin nojautuvaksi johtajaksi, jolla on johdonmukainen ja ratkaisukeskeinen työskentelyote sekä vahva kyvykkyys päätöksentekoon. Uskon, että näillä toimintatavoilla hän rakentaa luottamusta ja vaikuttaa positiivisesti yhteisömme toimintaan ja tuloksiin”, toteaa Sibelius-Akatemian dekaani Emilie Gardberg.

Varadekaani luo kasvun edellytyksiä ja arvoihin pohjautuvaa ilmapiiriä

Talvitielle tärkeää on luoda ilmapiiri, jossa kasvu omannäköiseksi taiteilijaksi on sekä osa opiskelijan arkea että yhteisön ideologiaa, arvoja ja toimintakulttuuria. Keskeistä on sekä yhdenvertaisuus että korkealle ja pitkälle tähtäävien opiskelijoiden tavoitteiden mahdollistaminen. Yhdenvertaisuus lähtee yhteisistä pelisäännöistä ja siitä, että kullekin annetaan omanlaisensa tuki, kannustus ja mahdollisuus.

“Minulle on tärkeintä läsnäolo, molemminpuolinen luottamus ja avoimuus. Ajattelen, että johtajan tehtävänä on nähdä kokonaisuudet, ymmärtää sen osat ja niiden vaikutus toisiinsa. Haluan myös tarkastella toimintaa pitkällä tähtäimellä toimintaympäristön muutokseen peilaten.”

Lisätiedot

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaani Emilie Gardberg
emilie.gardberg@uniarts.fi