Ekologisen kestävyyden laadunhallinta 

Artikkeli on osa Taideyliopiston ympäristöohjelmaa. Ekologinen kestävyys vakiinnutetaan osaksi Taideyliopiston laatujärjestelmää ja laadunhallinnan työkaluja.

Kolme henkilöä tietokoneiden kanssa, yksi istuu lattialla.

Ekologinen kestävyys vakiinnutetaan osaksi Taideyliopiston normaalia toimintaa. Osana vakiinnuttamista sisällytämme ekologisen kestävyyden osaksi Taideyliopiston laatujärjestelmää ja laadunhallinnan työkaluja. Kuvaamme laatukäsikirjaan ekologisen kestävyyden laadunhallinnan menettelyt (suunnittelu, toteutus, arviointi, kehittäminen) ja vastuut. Laadunhallinnan työkaluja (projektityö, prosessityö) ja niihin liittyviä ohjeistuksia päivitetään niin, että niissä huomioidaan jatkossa ekologisuuteen kestävyyteen liittyviä kysymyksiä.   

Taideyliopiston laatujärjestelmä auditoidaan keväällä 2024. Taideyliopisto on valinnut auditoinnin vapaavalintaiseksi teemaksi ekologisen kestävyyden laadunhallinnan. Laadunhallinnan menettelyiden toimivuus näiltä osin arvioidaan osana auditointia. Taideyliopisto työstää itsearviointiraportin, jossa se arvioi menettelyiden vaikuttavuutta ja lisäksi Taideyliopisto saa palautetta auditointiryhmältä. Tavoitteena on, että menettelyt läpäisevät laatujärjestelmän auditoinnin kriteerit.