”Dramaturgin työssä ja identiteetissä on tapahtunut muutos” – Uusi kansainvälinen dramaturgian maisteriohjelma vastaa nykypäivän tarpeisiin

Taideyliopistossa on käynnistynyt viiden eurooppalaisen yliopiston yhteistyönä järjestettävä kansainvälinen dramaturgian kaksoistutkinto-ohjelma Comparative Dramaturgy and Performance Research. Teatterikäsitys on muuttunut, ja sen vuoksi tarvitaan uudella tavalla koulutettuja ihmisiä, sanoo Nikolaus Müller-Schöll Frankfurtin Goethe-yliopistosta.

Opiskelija istuu lattialla risti-istunnassa. Opiskelijan edessä lattialla on kolme pinoa papereita, joissa on käsikirjoituksia.

Ensi syksynä käynnistyy Taideyliopiston ensimmäinen kaksoistutkinto-ohjelma, Comparative Dramaturgy and Performance Research. Maisteriohjelma toteutetaan viiden eurooppalaisen yliopiston yhteistyönä.

Käytännössä ohjelma toimii niin, että ensimmäinen lukukausi opiskellaan omassa yliopistossa ja seuraavaksi kahdeksi lukukaudeksi lähdetään opiskelemaan johonkin neljästä partneriyliopistosta. Viimeiseksi lukukaudeksi palataan omaan yliopistoon tekemään lopputyötä.

”Tällainen rakenne vaatii opiskelijoilta tietynlaista kypsyyttä ja ymmärrystä ohjelman luonteesta. Pitää olla valmis ottamaan kahden eri yliopiston anti haltuun tiiviissä tahdissa”, sanoo Taideyliopiston CDPR -ohjelman johtaja, Teatterikorkeakoulun dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen professori Otso Huopaniemi.

Kukin viisi verkostossa mukana olevaa yliopistoa eli Taideyliopisto, Goethe-yliopisto Frankfurtissa, Pariisin Nanterre, Brysselin Université Libre ja Kunsthøgskolen Oslossa suunnittelee itsenäisesti omat opinto-ohjelmansa ja valitsee omat opiskelijansa.

Haku Taideyliopiston ohjelmaan on tammikuussa ja tapahtuu kokonaan etänä. Hakijoiden ei tarvitse olla suomalaisia tai edes eurooppalaisia, vaan hakea voi mistä päin maailmaa tahansa. Opetuskieli on englanti.

”Olisin tosi iloinen, jos hakijoissa olisi kansainvälisiä opiskelijoita”, Huopaniemi sanoo.

Niin on käynyt ainakin Frankfurtissa, Goethe-yliopiston CDPR-ohjelman johtaja Nikolaus Müller-Schöll sanoo. Juttelemme Huopaniemien kanssa ajan hengen mukaisesti videoyhteyden välityksellä etäkokoussovellus Zoomissa, ja Müller-Schöll on juuri liittynyt mukaan keskusteluun.

”Opiskelijoiden kannalta ohjelma on kiinnostava, sillä siinä pääsee tutustumaan syvällisesti kahteen erilaiseen järjestelmään niin tuotannollisesta kuin taiteellisen prosessin näkökulmasta. Opiskelijat tulevat eri maista ja erilaisista taustoista ja oppivat paljon myös toisiltaan”, Müller-Schöll sanoo.

Müller-Schöllin mukaan yksi syy ohjelman perustamisen taustalla on ollut yhteinen näkemys ruohonjuuritasolta lähtevien kansainvälisten yhteistyörakenteiden merkityksestä. Jos eurooppalaisuutta usein rakennetaan ylhäältä alaspäin, hallitusten ja virkamiesten ajatusten pohjalta, CDPR-ohjelma on syntynyt juuri toisin päin.

”Joukko saman alan ihmisiä eri maista teki jo valmiiksi yhteistyötä tutkimuksen tai teorian parissa. Päätimme sen pohjalta luoda ohjelman opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään yhdessä eri Euroopan maissa.”

”Teatterikäsitys on viimeisten vuosikymmenien aikana muuttunut, ja siihen vastaamiseksi tarvitaan uudella tavalla koulutettuja ihmisiä”, Müller-Schöll sanoo.

Huopaniemin mielestä kiinnostavaa ohjelmassa on kansainvälisyyden lisäksi vertailevan dramaturgian käsite sekä dramaturgian ja tutkimuksen suhde. Dramaturgin työssä ja identiteetissä on tapahtunut muutos, kun tekstipohjaisen työskentelyn rinnalle on noussut laajempi dramaturgisten työtapojen kirjo, Huopaniemi sanoo.

”Dramaturgin työ ei ole enää vain dramaturgien omaisuutta, vaan sitä tekevät monet eri toimijat tai työryhmien jäsenet. Se tarvitsee uudelleenmäärittelyä, ja sitä tässä ohjelmassa voidaan tutkia”, Huopaniemi sanoo.

Silja Ylitalo

Hakuaika Taideyliopistoon on 7.-20.1.2021.