Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Debi Wong haastaa tohtorintutkinnossaan täydellisyyteen pyrkimisen kulttuurin klassisessa laulussa

Wong esittelee uudenlaisia laulajan työkaluja, joissa hyödynnetään improvisaatiota, työskentelyn fyysisyyttä ja työryhmän jäsenten henkilökohtaisia kokemuksia.

Tohtorintutkinnossaan Wong on tarkastellut luovaan muotoiluajatteluun (design thinking) perustuvaa työryhmätyöskentelyä laulajan työprosessissa. Mitä uutta se voisi tuoda esityksen valmistamiseen? Wongin taiteellinen tohtorintutkinto koostui viidestä jatkotutkintokonsertista ja tutkielmasta. Tavoitteena on ollut luoda työtapoja ja harjoituksia, jotka hiovat taiteilijan ilmaisukykyä ja syventävät hänen yhteyttään sekä kanssataiteilijoihin että yleisöön.

Taiteidenvälinen yhteistyö avaa ikkunoita erilaiseen tarinankerrontaan

Wongin käyttämä työryhmätyöskentelyn metodi on antanut mahdollisuuden myös luoda uudenlaisia, laulajan taiteellista prosessia uudistavia konserttikokonaisuuksia. Tohtorintutkinnon taiteellisissa osioissa Wong haastoi itsensä ja kanssamuusikkonsa kokeilemaan ja löytämään uusia tapoja käyttää ääntään tai instrumenttiaan sekä työskentelemään yhdessä. Näin hän halusi edistää yhteistyöhön perustuvaa ja totuttua osallistavampaa lähestymistapaa klassisen musiikin työstämiseen ja esittämiseen.

”Jokainen esitys oli minulle mahdollisuus kokeilla jotain uutta – irtautua klassiseen lauluesitykseen liittyvistä ennakkokäsityksistä ja päästä toistuvien, luovien kokeilujen myötä kiinni siihen, mitä se voisi olla”, Wong sanoo.

Keskeistä Wongin tutkimukselle oli taiteidenvälinen yhteistyö. Hän koki, että eri alojen taiteilijoiden osallistuminen luovaan prosessiin voimaannutti ja toi tunteen jaetusta omistajuudesta.

”Se antoi meille mahdollisuuden löytää uusia tapoja käyttää ääntämme ja luovuuttamme ja avasi uusia mahdollisuuksia tarinankerrontaan. En aloittaessani tutkimusta tiennytkään sitä, mutta tutkintooni sisältyvät esitykset ovat kaikki prototyyppejä tulevaisuuden tarinankerronnasta.”

Debi Wongin taiteellinen tohtorintutkinto “From Werktreue to Prototyping: reimagining the act of practicing in Western Art Music.” tarkastetaan lauantaina 25.2.2023 klo 14 Helsingin Musiikkitalon Organo-salissa. Tilaisuus on englanninkielinen.

Lisätiedot

Debi Wong
debiwong@aya.yale.edu