Tuomo Rainion kolumni: Taide tarjoaa tilan tutkia teknologiaa

”Taiteilijoiden rooli merkitysten tuottajina ennakoi sitä, millaiseksi työ tulevaisuudessa muuttuu”, kirjoittaa taiteen ja teknologian lehtori Tuomo Rainio Taideyliopiston vuosikertomuksessa.

Henkilö Tuomo Rainio hymyilee, taustalla viherseinä
Eeva Anundi

Mitä tapahtuu, kun törmäytetään taidemaa­lari ja ohjelmointi tai elokuvantekijä rakentaa itselleen kameran? Taide ja teknologia ovat aina eläneet rinta rinnan. Molemmat niistä ovat historiansa aikana muuttuneet, mutta taidetta on aina tehty suhteessa oman aikansa teknologiaan. Siinä mielessä emme elä nyt poikkeusaikaa, vaikka digitalisaatio onkin nos­tanut esiin kiinnostavia teknologiaan liittyviä kysymyksiä.

Uutta on kuitenkin se, että olemme ohit­taneet ajan, jolloin teknologiasta puhuivat vain insinöörit. Keskusteluun teknologian yhteiskunnallisesta merkityksestä tarvitaan moniäänisyyttä, joka voi syntyä kuuntele­malla humanistien ja etenkin taiteilijoiden näkemyksiä.

Teknologiasta tulisi yhä useammin puhua tavoilla, jotka eivät ole lähtöisin teknologiasta itsestään. Taide voi toimia tällaisen kielen tuottajana. Koska taide on omimmillaan artikuloidessaan olemisen kokemuksellisuut­ta, se voi avata esimerkiksi ihmisen ja koneen suhdetta tavoilla, joita teknologian tai talou­den kieli ei tavoita. Tätä kautta taiteesta voi olla jopa hyötyä inhimillisemmän teknologian kehittämisessä.

En näe olemassa olevia teknologioita tai laitteita valmiina menetelminä, vaan lähtö­kohtina, jotka ovat muokattavissa ja joita voi käyttää väärin. Tällaisen kokeellisuutta korostavan suhtautumistavan teknologiaan haluan välittää myös opiskelijoilleni.

Taiteen autonomian alueen reunamilta, missä taide ja ei­-taide kohtaavat, löytyy kiinnostavia virtauspaikkoja. Taiteen ja tieteen tai taiteen ja teknologian leikkauskohdat ovat omiaan tuottamaan uusia kytkentöjä.

Kannustan opiskelijoitani tutkimusmatkoille, jotka suuntautuvat näille rajavyöhykkeille, sillä virtapaikat tarjoavat mahdollisuuden löytää jotain uutta. Vastaavasti taide voi myös tarjota esimerkiksi teknologialle tai tieteelle eräänlaisen poikkeustilan, jossa niistä voi­daan keskustella yllättävästä näkökulmasta tai totutusta poikkeavalla tavalla.

Taiteen voima on sen kyvyssä tuottaa merki­tyksellisyyttä. Uskon, että taiteilijoiden työn tinkimätön omaehtoisuus ja kyky tuottaa merkityksellisyyden kokemuksia ennakoi laajemmin tulevaisuuden työn luonnetta ja sen haasteita.

Tuomo Rainio
Kuvataiteilija ja taiteen ja teknologian lehtori

Teksti on julkaistu alun perin Taideyliopiston vuosikertomuksessa.