Rehtori Kaarlo Hildén: Taide tarvitsee tukea juuri nyt enemmän kuin koskaan – Taideyliopiston varainhankintakampanja vahvistaa taidealan elinvoimaisuutta

Taidealaa kohdannut kriisi edellyttää Taideyliopistolta toimia, joilla voidaan turvata alan palautuminen ja tarjota nuorille opiskelijoillemme valmiudet menestyä nopeasti muuttuneessa maailmassa, kirjoittaa rehtori Kaarlo Hildén.

Kaarlo Hilden

Koronapandemia on kurittanut koko taide- ja kulttuurialaa ennennäkemättömällä tavalla ja se on vienyt monilta taiteilijoilta uskon tulevaisuuteen. Kriisi on tuonut väkevästi esille sekä taiteen merkityksen että alan haavoittuvuuden. Taidetta tarvitaan enemmän kuin koskaan, mutta edellytykset sen tekemiseen ovat oleellisesti heikentyneet. 

Taideyliopiston tehtävänä on tarjota nuorille taiteilijoille valmiudet toteuttaa missiotaan nopeasti muuttuneessa maailmassa. Tämän lisäksi meillä on merkittävä tehtävä taidealan kriisinjälkeisessä palautumisessa ja tulevaisuuskuvan rakentamisessa. Olemme käynnistäneet taidealan jälleenrakennusohjelman, jonka avulla pyrimme luomaan tietä kohti valoisampaa tulevaisuutta. Meidän on koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämishankkeiden keinoin tuettava taiteilijoita ja taidealan instituutioita uusiutumaan ja löytämään kestäviä ratkaisuja digitalisaation ja vähenevän julkisen rahoituksen aikaansaamassa murroksessa.  

Taideyliopistolla on käynnissä myös varainhankintakampanja. Tarvitsemme lahjoituksia, jotta voimme tukea alan kehitystä ja turvata nuorille huipputason taidekoulutuksen ja valmiudet menestyä taiteilijoina koronapandemian jälkeisessä muuttuneessa maailmassa.  

Kampanjamme taustalla on valtion päätös pääomittaa suomalaisia yliopistoja vuosina 2020–2022 Sitran 100 miljoonan euron lahjoituksella. Yksi kolmasosa Sitran lahjoitussummasta on jo jaettu yliopistoille tutkimuksen vaikuttavuuden kriteereillä. Tämä jakokriteeri ei valitettavasti tunnista taiteellista toimintaa eikä Taideyliopiston erityistä tehtävää Suomen korkeakoulukentässä. Loput varoista jaetaan siinä suhteessa, jossa yliopistot saavat lahjoituksia. Lahjoittamalla Taideyliopistolle yksityishenkilöillä ja organisaatioilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että valtion tuki kanavoituu myös taide- ja kulttuurialan hyväksi. Lahjoitukset oikeuttavat myös verovähennyksiin. 

Taideyliopistolla on ainutlaatuinen tehtävä Suomessa taiteen tulevien suunnannäyttäjien kouluttajana. Taideyliopistosta valmistuvat taiteilijat vaikuttavat taidemaailman avainpaikoilla kotimaassa ja ja kansainvälisesti. Heissä on se voima, jolla taide vaikuttaa yhteiskunnassa ja muovaa käsitystämme maailmasta. Nuoret ovat visionäärejä, virtuooseja, tulkitsijoita, keskustelijoita, kyseenalaistajia, kunnianhimoisia uuden etsijöitä – kaikki omien alojensa tulevaisuuden tekijöitä ja vahvoja vaikuttajia.  

Kuten aina historiallisissa murroksissa, taiteella on erityinen merkitys nyt, kun tulevaisuutta varjostavat sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset kriisit. Haluamme turvata taiteen elinvoimaisuuden ja tärkeän roolin tässä vaativassa tilanteessa ja antaa opiskelijoillemme mahdollisuuden olla osaltaan luomassa tulevaisuuteen kantavia tarinoita ja merkityksellisen elämän edellytyksiä. Taidetta tarvitaan enemmän kuin koskaan, mutta edellytykset sen tekemiseen ovat oleellisesti heikentyneet. Haaste on mittava ja tarvitsemme siihen lahjoittajien tukea.  

Taideyliopisto kerää lahjoituksia säätiöiltä, yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Kampanja on käynnissä 30.6.2022 saakka. Lahjoittamalla Taideyliopistolle autat meitä turvaamaan nuorille huipputason koulutuksen ja valmiudet menestyä taiteilijoina.