Tutustu taiteilijaan: Christoph Walder muistuttaa, että kulttuuri ei ole erillinen lisäys arkeemme vaan sen ainesosa

Haastattelimme Klangforum Wienin käyrätorvensoittaja Christoph Walderia ja kysyimme, mitä hän ajattelee nykymusiikista ja livemusiikin merkityksestä näinä poikkeuksellisina aikoina.

Tina Herzl

Itävaltalaisen Klangforum Wien -nykymusiikkiyhtyeen muusikot ovat saapuneet Helsinkiin työskentelemään ja esiintymään yhdessä NYKY Ensemble -kokoonpanon kanssa osana Sibelius-Akatemian kansainvälistä vierailijaohjelmaa.

Vierailuperiodin aikana NYKY Ensemblen opiskelijat työstävät Klangforum Wienin muusikoiden valmentamana säveltäjä Georg Friedrich Haasin Klangforumille vuonna 2000 säveltämää teosta in vain. Teos esitetään Musiikkitalossa 8.10.2021.

Mikä on mielestäsi erityisen kiinnostavaa esittäjän näkökulmasta teoksessa ”in vain”? Entä mikä erityisen haastavaa?

Koska tämä on todella mestariteos, on ensinnäkin mahtavaa yksinkertaisesti saada olla mukana. Mielenkiintoisia osa-alueita on monia: Yksi teoksen erityisistä piirteistä verrattuna muuhun musiikkiin on mahdollisuus heittäytyä arkaaisen luonnonpuhtaan intonaation maailmaan. Tämän jälkeen musiikki lipuu hienovaraisten harmonian vaihteluiden läpi pilkkopimeässä soitettavaan jaksoon, jolloin musiikista alkaa tulla esiin vaihtelevia yläsävelsointuja – joista kaikilla on oma sävynsä. Ja lopuksi musiikki hajoaa – parhaassa tapauksessa kuitenkin onnistuneesti – lähes kromaattisiin sävelryöppyihin tasavireisessä intonaatiossa. Kaikki tämä on esiintyjälle todella haastavaa.

Mitä musiikin opiskelijat voivat oppia soittamalla nykyteoksia ja työskentelemällä säveltäjien kanssa? Entä mitä vinkkejä antaisit opiskelijoille, joita kiinnostaa uusi musiikki?

Mielestäni nykymusiikin ja ylipäätään taiteiden parissa toimiminen antaa mahdollisuuden uuden näkökulman kokemiselle. Tämä uusi näkökulma mahdollistaa uudet lähestymistavat, ja muusikoille mikään ei ole niin hyvä keino tutustua soittimeen kuin tutkia sen mahdollisuuksien äärirajat. Sama pätee kuuntelemiseen.

Yhteistyö säveltäjien kanssa on antoisaa toisaalta siksi, että siinä pääsee vuorovaikutukseen muiden kanssa, mutta asiassa on myös ei-niin-epäitsekäs puoli: sen kautta avautuu tilaisuuksia löytää jotain uutta omista taidoista ja kyvyistä, ja sen myötä kehittää niitä pidemmälle ja antaa oma panoksensa prosessille. Tähän viittaan myös kun puhun uudesta näkökulmasta, ja siitä että ottaa vähän etäisyyttä vakiintuneesta standardista, vaikka sekin kannattaa pitää muistissa. Asia on hyvin yksikertainen: Kun ottaa kaksi askelta taaksepäin, kokonaiskuva tarkentuu.

Koronapandemia laittoi esitykset tauolle pitkäksi aikaa. Millaisena näet livekonserttien roolin tulevaisuudessa?

Vaikka viime aikojen olosuhteet ovat vieneet uusien mediaformaattien kehittämisen ja käytön uudelle tasolle, minusta konsertin merkitys jaettuna kokemuksena tietyssä paikassa on vahvistunut vielä enemmän. Niin kauan kuin ihmiset voivat ja haluavat kuulla, välitön kuunteleminen on lyhyin matka ihmisten välillä.

Olemme näinä poikkeusaikoina puhuneet paljon taiteiden merkityksestä yhteiskunnassa. Millä tavoin sinusta taidetta ja musiikkia voidaan hyödyntää yhteiskunnallisten asioiden käsittelemiseen?

Tämä on niin laaja keskustelunavaus, ettei kysymykseen voi vastata tyydyttävästi tässä yhteydessä. Mutta minusta joka tapauksessa erilaisten näkökantojen ottaminen on elinehto ymmärtämiseen ja ymmärretyksi tulemiseen missä tahansa yhteisössä. Musiikki, kieli, taide ja kulttuuri ylipäätään eivät ole erillisiä lisäyksiä arkeemme, vaan sen oleellisia ainesosia.

Millaisia terveisiä lähettäisit yleisölle, joka on tulossa ”in vain” -konserttiin? Mihin heidän kannattaisi kiinnittää huomiota?

Toivon, että kuuntelijat onnistuvat irtautumaan kaikista ennakko-odotuksistaan ja että he päästävät aistinsa valloilleen matkaamaan mahtavien maailmojen halki.

Klangforum Wien

Klangforum Wien on eräs merkittävimpiä kansainvälisiä nykymusiikkiyhtyeitä. NYKY Ensemblen koulutuksellinen yhteistyö yhtyeen kanssa alkaa in vain -periodilla Helsingissä, ja jatkuu keväällä 2022 NYKY Ensemblen matkustaessa Wieniin työskentelemään ja esiintymään yhtyeen kanssa. Wienin periodilla kuullaan myös kahden Sibelius-Akatemian sävellyksen maisteri- ja tohtoriopiskelijan projektia varten säveltämät uudet teokset.