Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Tutkija Anne Elisabeth Piirainen: Rauhan säilyminen vaatii meiltä aktiivisuutta

Muusikko, tutkija Anne Elisabeth Piirainen on mukana järjestämässä marraskuista Perspectives on Music in times of War -symposiumia Sibelius-Akatemiassa.

Anne Elisabeth Piirainen
Photo: Timo Dufour

Miksi ja miten kiinnostuit musiikin roolista kriisi- ja sotatilanteissa?

Olen pitkään tutkinut ja soittanut entisen Neuvostoliiton maiden musiikkia, painopisteenä juutalaistaustaisten säveltäjien ohjelmisto, sekä olen kirjoittanut muun muassa sodan vaikutuksista musiikkiin historiallisesta näkökulmasta. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan oli syvä järkytys minulle myös henkilökohtaisesti ja näytti surullisella tavalla, kuinka lähellä menneisyys ja nykyhetki ovat toisiaan.

Mikä merkitys musiikilla mielestäsi on sodan ja rauhan kokonaisuudessa?

Musiikia on sotien aikoina käytetty eri tarkoituksiin, esimerkiksi ihmisten lohtuna tai piristyksenä, sodan kuvauksena, propagandan tai vastarinnan välineenä. Musiikki on meille kanava kohdata ja käsitellä ympäröivää maailmaamme. Kaikki me reagoimme tapahtumiin omalla tavallamme ja musiikki on kuin kieli, joka auttaa meitä ymmärtämään ja prosessoimaan tunteitamme. Musiikki ylittää maiden ja kielten rajat ja voi muistuttaa meitä siitä, mikä on oikeasti tärkeää elämässä.

Musiikin merkitys sodan ja rauhan aikoina on ollut joskus suurempi, joskus pienempi – yleensä jossain siinä välissä, usein rivien välissä. Koska mitään yksiselitteisiä vastauksia näihin kysymyksiin ei ole, me pyrimme symposiumissa haarukoimaan puheenvuoroilla ja musiikin tekemisen kautta eri perspektiivejä. Mielestäni yhdessä soittaminen voisi toimia hyvänä vertauskuvana sille, että rauhan rakentaminen ja säilyttäminen on lopuksi tärkein päämäärä kaikista: mikäli orkesterin tai yhtyeen jäsenet eivät kuuntelisi toisiaan, tai jokainen haluaisi oman äänensä soivan voimakkaimmin esille yli muiden, tai jos he eivät löytäisi yhteistä tulkintaa, lopputulos olisi kelvoton

Perspectives on Music in Times of War on EU-hankkeen päätöstapahtuma. Kuka tai mikä on tutkimushankkeen ”takana”?

EU-hankkeen ”Musiikki, sota ja rauha Euroopassa 1922–2022” takana on ranskalainen järjestö Forum Voix Etouffées (”Vaiennettujen äänien foorumi”). Symposiumin järjestävät Taideyliopiston Tutkimusinstituutin  Historiafoorumi sekä Sibelius-Akatemia, ja tapahtuman rahoittavat Euroopan komissio (“Citizens, Equality, Rights and Values” Programme – CERV-2022, call “ European Remembrance”) ja Taideyliopisto.

Hankkeen yksi keskeisistä tavoitteista on nostaa esille muistikulttuurin tärkeyttä nykymaailmassa ja tutkia totalitarismin uhrien luovia töitä. 15 Euroopan maassa on vuoden 2023 aikana järjestetty erilaisia tapahtumia aiheesta, esimerkiksi konsertteja, tieteellisiä konferensseja ja näyttelyitä. Helsingin kaksipäiväinen symposiumi on hankkeen loppuhuipennus.

Mitä haluaisit tässä ajassa viestittää ihmisille tapahtuman kautta?

Maailman tapahtumat koskettavat meitä kaikkia, ne eivät mene keneltäkään ohi jättämättä jälkeä. Toivoisin, että osasimme kuuntella eri näkökantoja ja pohtia kysymyksiä sekä omalta että toisen kohdalta. Miten edellisten sotien, tässä symposiumissa lähinnä toisen maailmansodan, kokemukset ja opit voitaisiin käyttää rakentamaan parempaa nykymaailmaa. Miten muistot kärsityistä traumoista ja keskitysleirien tragedioista, sekä natsismin ja fasismin noususta, voisivat mahdollisesti antaa parempia vastauksia haasteisiin, joita kohdataan nykymaailmassa. Miten muistaminen voisi auttaa tekemään oikeita ratkaisuja, niin pienessä kuin isommassa mittakaavassa. Tahtoisin viestittää, että täytyy pysyä valppaana myös niissä maissa, joissa vallitsee rauha. Ja että osaisimme arvostaa tätä rauhaa, joka ei ole itsestäänselvyys, vaan vaati meiltä kaikilta aktiivisuutta säilyäkseen.

Mitä nostaisit erityisesti tämän tapahtuman sisällöstä esille?

Tapahtuma on rakennettu taiteen ja tieteen kohtaamisen sekä vuorovaikutuksen perustalle. Ohjelma on jaettu eri teemasessioihin, joissa muusikot ja tutkijat Suomesta ja ulkomailta yhdessä pohtivat musiikin, sodan ja rauhan aiheita eri näkökulmista. Myös Sibelius-Akatemian opiskelijoita ja yleisöä kutsutaan osallistumaan aktiivisesti keskusteluun.

Tapahtuman päätöskonserttiin valitsimme teoksia, jotka on sävelletty toisen maailmansodan aikana. Ohjelmassa voisi esimerkiksi nostaa esille, miten eri tavalla reflektoivat sodan tapahtumia Einar Englund säveltäessään pianokvinteton 1941, ukrainalainen Borys Lyatoshynsky vuoden 1943 pianopreludeissaan, tai juutalaistaustaiset Mieczysław Weinberg ja Marc Lavry säveltäessään vuonna 1945 klarinetti- ja kamarimusiikkiteoksiaan.

Perspectives on music in times of war -symposium järjestetään Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 20.-21.11.2023. Tapahtuma on maksuton, mutta siihen toivotaan ennakkoilmoittautumista.