Tanssijantaiteen maisteriopiskelija: Kysy kysymyksiä, kuuntele muita ja itseäsi

Lue Anni Kailan haastattelu.

Anni Kaila
Kuvaaja: Viivi Ahtiainen

Kuka olet ja miten päädyit opiskelemaan Taideyliopistoon?

Olen Anni Kaila, helsinkiläinen tanssitaiteilija. Tein kandidaatintutkintoni Amsterdam School of the Artsin teatteriakatemian nykytanssilinjalla, josta valmistuin 2015. Muutaman vuoden Keski-Euroopan tanssikentällä freelancerinä työskenneltyäni lisäopinnot alkoivat tuntua ajankohtaiselta, ja alusta asti oli selvää, että olin kiinnostunut syventämään ajatteluani ja osaamistani nimenomaan tanssijana ja esiintyjänä. Teatterikorkeakoulun tanssijantaiteen maisteriohjelma on Euroopassa lähes ainoa laatuaan, ja ulkomailla vietettyjen vuosien jälkeen Suomeen palaaminen alkoi tuntua luontevalta ajatukselta. 

Millainen oli pääsykokeesi?

Ensimmäinen päivä alkoi lyhyellä improvisaatiotunnilla, jonka aikana tehtiin muutamia harjoituksia ensin ryhmässä ja sitten pareittain. Sen jälkeen esitimme yksitellen soolot, jotka olimme valmistelleet pääsykokeita varten. Seuraava vaihe koostui kahdesta tekniikkatunnista sekä liiketutkielmatehtävästä, jota valmistelimme toisen pääsykoepäivän aikana, ja pääsykoe loppui haastatteluihin. Pääsykoe oli lyhyempi ja ehkä kevyempikin kuin mihin olin valmistautunut, mistä olin tavallaan helpottunut, mutta toisaalta olisi ollut mukavaa tutustua tuleviin ryhmäläisiin hieman paremmin jo kokeiden aikana.

Miten valmistauduit pääsykokeeseen?

Olin juuri ollut esiintymässä Kölnissä samalla soololla, jonka esitin myös pääsykokeissa, joten esitykseen ja pääsykokeisiin valmistautuminen menivät sopivasti yhteen. Muuten en ollut varautunut kovin paljon pääsykokeisiin enkä myöskään ehtinyt jännittämään niitä liikaa, mikä sopi ainakin itselleni hyvin.

Millaisena koit ennakkotehtävät?

Ennakkotehtävänä oli portfolion palautus sekä kirjoitustehtävä annetun artikkelin pohjalta. Portfolion tekeminen oli itsellekin kiinnostava tapa muistuttaa mieleen, mitä kaikkea oli tullut tehtyä vuosien varrella. Kirjoitustehtävässä oli tarkoitus reflektoida omaa tanssijuutta, ja otin sen ammatillisen kiinnostuksen kannalta, mahdollisuutena artikuloida sitä mikä itselle tuntuu tärkeältä omassa työssä.

Millaista on opiskelu tähän asti ollut?

Tällä hetkellä olemme keskellä lopputyöprosessiamme, joka on ollut hyvin erilainen vaihe opinnoissa kuin sitä edeltäneet jaksot. Teemme isoa produktiota suuren työryhmän kanssa, kun taas aikaisemmat esityksemme opintojen puitteissa ovat olleet pienempiä demotyylisiä kokeiluja. Opiskelu on ollut tiivistä, monipuolista ja haastavaa, ja aika on mennyt todella nopeasti. Opinnot ja niiden tarjoama rakenne tuntuivat itselleni tervetulleelta vaihtelulta freelancer-elämään. Olen miettinyt paljon omaa ammatti-identiteettiäni tanssijana ja tanssintekijänä, etenkin suhteessa tanssitaiteen laitoksen koreografi-tanssija-jakoon ja niiden keskustelujen myötä, joita olen opintojeni aikana käynyt sekä muiden opiskelijoiden että lehtoreiden ja vierailevien opettajien kanssa. 

Mieleenpainuvimpia kursseja tai projekteja opintojen aikana?

Koreografiopiskelijoiden kanssa yhteistyössä toteutetut demot ja niitä edeltäneet workshop-viikot ensimmäisen vuoden keväällä olivat itselleni todella antoisia. Suhtautuminen työskentelyyn oli kysyvää, tasa-arvoista ja innostunutta, ja opin paljon kurssikavereiltani. Kaksi laulukurssia ovat myös painuneet hyvin mieleen, koska ne haastoivat minua esiintyjänä ja oppijana aivan eri tavalla kuin mihin olen tottunut. Olen itse suorittanut myös kirjoittamisen opintoja maisteriopintojeni sivussa, ja ne ovat tuntuneet tärkeiltä niiden tarjoaman vastapainon takia. 

Millainen on tyypillinen opiskelupäiväsi?

Tällä hetkellä teemme produktiota koko päivän noin kymmenestä viiteen, mutta suurin osa opintoja on rakennettu niin, että aamupäivällä on jokin fyysinen aamutunti, jonka opettaja vaihtuu muutaman viikon välein, ja iltapäivällä pidempi workshop, joka kestää tavallisesti noin viikon. Koreografien kanssa demoja työstettäessä päivät aikataulutetaan itsenäisesti. Joulukuussa ja touko-kesäkuussa on mahdollisuus valita yksilöllisiä opintoja esimerkiksi Taideyliopiston yhteisistä opinnoista. 

Mikä on opiskelussa parasta?

Itselleni isoimmalta asialta on tuntunut kurssikavereiden tuki ja keskusteleva ilmapiiri. Odotin maisteriopinnoilta itsenäisempää pakertamista, ja vaikka sitäkin on ollut, olen huomannut yhteisöllisyyden merkityksen ja välttämättömyyden taiteen tekemisessä. Opinnot ovat myös avanneet uusia näkökulmia esiintyjyyten ja dramaturgiseen ajatteluun esiintyjänä, enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, mikä on hyvä asia. 

Mikä on ollut opiskelussa haastavinta?

Tanssijantaiteen opintojen rakenne on melko tiukka, ja yksilöllisten opintojen ja koulun ulkopuolisten tanssijan töiden sovittaminen sen oheen on vaatinut jonkin verran palapeliä. Korvaavuuksista ja muista on kuitenkin ollut onneksi mahdollista neuvotella.

Minkä vinkin antaisit tuleville hakijoille?

Ota ennakkotehtävät ja pääsykokeet mahdollisuutena miettiä omaa suhdetta taiteeseen ja esiintyjyyteen. Kysy kysymyksiä ja kuuntele muita ja itseäsi. Hengitä.