Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesteri Suomen Sinfoniaorkesterien liitännäisjäseneksi

Jäsenyyden kautta luodaan lisää yhteyksiä koulutuksen ja ammattikentän välille.

Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesteri

Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesteri on hyväksytty Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n (SUOSIO) liitännäisjäseneksi. Orkesterista tulee SUOSIOn 31:n jäsen ja kolmas liitännäisjäsen. Liitännäisjäsenet ovat säännöllisesti konsertoivia nuorten ja nuorten aikuisten orkestereita, joiden ohjelmisto on vaativaa sinfoniakirjallisuutta.

Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesterin mukaantulo toimintaan lisää hedelmällistä yhteistyötä korkean asteen muusikkokoulutuksen ja ammattiorkesterikentän välillä. Jäsenyyden myötä orkesteri pääsee osallistumaan SUOSIO koulutustoimintaan, seminaareihin, Valtakunnallisiin orkesteripäiviin sekä Pohjoismaiseen orkesterikonferenssiin. Orkesterin viestintää voi jatkossa seurata myös SUOSIOn nettisivuilta. SUOSIOn hallitus teki päätöksen jäsenyydestä kokouksessaan maaliskuussa.

”Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesteri on tärkeä osa suomalaista orkesterikenttää ja monen muusikonalun ensimmäinen kosketuskohta vaativaan ja kunnianhimoiseen orkesterityöhön. Soittajistoltaan usein Suomen kansainvälisimpänä orkesterina se on myös ikkuna sekä maailmalta Suomeen että päinvastoin. Tämän vuoksi on luonnollista ja erittäin hienoa aloittaa yhteistyö Suomen Sinfoniaorkestereiden jäsenenä”, toteaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian orkesteri- ja kapellimestarikoulutuksen professori Sakari Oramo.

Sibelius-Akatemian Sinfoniaorkesteri on vuodesta 1916 tarjonnut orkesterisoitinten opiskelijoille mahdollisuuden hioa taitojaan täysimittaisen orkesterin riveissä. Konsertteihin huipentuvien sinfonia- ja kamari-orkesterikoulutusjaksojen lisäksi opiskelijat osallistuvat sekä Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksen tuotantoihin että esimerkiksi jousikamariorkesteriin ja puhallinorkesteriin. Sinfoniaorkesteria ovat vuosien varrella johtaneet muun muassa Jussi Jalas, Jorma Panula, Arvid Jansons, Paavo Berglund, Sir Collin Davis, Eri Klas, Leif Segerstam, Atso Almila, Esa-Pekka Salonen, Jukka-Pekka Saraste, Okko Kamu, John Storgårds, Osmo Vänskä, Sakari Oramo ja Mikko Franck. Sibelius-Akatemian orkesteri- ja kapellimestarikoulutuksen professori johtaa konsertteja säännöllisesti. Professorina aloitti tammikuussa 2020 Sakari Oramo.

Lisätietoja

Orkesteritoiminnan päällikkö Nina Lackman
p. 046 9220647 nina.lackman@uniarts.fi

Suomen sinfoniaorkesterit ry.

Vuonna 1965 perustettu Suomen Sinfoniaorkesterit ry edistää ja kehittää maamme sinfonia- ja kamariorkesteri-toimintaa sekä valvoo orkestereiden etuja ja oikeuksia. Yhdistyksen tehtävänä on orkestereiden taloudellisten edellytyksen turvaaminen ja tunnettuuden lisääminen. SUOSIO pitää yhteyttä poliitikkoihin ja virkamiehiin, jotka ovat mukana orkestereita koskevassa päätöksenteossa. Yhdistys hoitaa yhteyksiä kansainvälisiin orkesteri- ja musiikkijärjestöihin ja tuo uusia ideoita maailmalta Suomeen. SUOSIO välittää tietoja orkestereista kotimaisille ja ulkomaisille medioille.