Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Krishna Nagaraja säveltää nykymusiikkia eri genrejen risteyksessä

Krishna Nagaraja on tutkinut pohjoismaisen polskan historiaa ja ominaispiirteitä sekä sen paikallisia muunnelmia uusien sävellysten perustana.

Photo: Mariia Gubasheva

Nagaraja käyttää sävellystä työkaluna rakentaakseen väliaikaisia ”musiikillisia koteja” genrejen, vaikutteiden ja tutkimusalueiden välitiloihin. Nagarajan taiteellinen tohtorin tutkinto Polska Travels: Composing (at) the Crossroads tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 20.6.2022.

Nagaraja on viulisti, alttoviulisti, sovittaja ja säveltäjä, joka lähestyy musiikkia monesta eri suunnasta. Hänen taiteellinen tohtorintutkintonsa koostuu neljästä konsertista, tallenteesta ja tutkielmasta. Nagaraja on tutkinut pohjoismaisen kansanmusiikkia ja sen suhdetta elementteihin, jotka tulevat sen rajojen ulkopuolelta – kuten länsimaiseen taidemusiikkiin ja muihin genreihin. Nagaraja on tarkastellut myös omaa taiteellista identiteettiään suhteessa kollektiiviseen perinnetietoon.

Polskan kehitys on ollut yksi eurooppalaisen kansanmusiikin monimuotoisimmista – eräänlainen evoluution, saastumisen, maantieteellisten ja sosiaalisten rajojen ylittämisen historia varhaisesta barokin alkuperästä sen nykypäivän alueellisiin muunnelmiin. Nagaraja on tohtorintutkinnossaan lähestynyt ilmiötä sekä kansanmusiikin, barokkimusiikin että nykymusiikin näkökulmasta. Jokainen hänen tutkintonsa taiteellinen osio tuo esiin näiden genrejen välistä vuoropuhelua ja keskittyy tiettyyn maantieteelliseen tai ajalliseen kehykseen: puolalais-saksalaiseen barokin alkuperään, Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan.

”Näen rajat alueina, joissa erilaiset identiteetit sulautuvat toisiinsa. Rakennamme orientoituaksemme meitä ympäröivään ”toiseuteen”. Uskon, että rajat ja ovat hyödyllisiä, mutta kuvitteellisia. Ne ovat todellisuuden malleja, joita ei pidä sekoittaa itse todellisuuteen”, Nagaraja selittää.

Tutkielmassaan Nagaraja analysoi sävellystään käsitellen polskan historiaa, ”kansan-” ja ”taidemusiikin” diskurssia, monimenetelmäisten lähestymistapojen tarpeellisuutta monitieteisissä projekteissa ja henkilökohtaisen musiikillisen kielen etsimistä.

”Puhtauden ja saastumisen, säilyttämisen ja innovaation, aitouden ja korruption väliset erot voivat haitata tai kehittää kulttuurista keskustelua. Toivon oman taiteeni ja kaiken samankaltaisia aihepiirejä tutkivan taiteen tunnustavan erilaisten kaksijakoisuuksien aiheuttamat ennakkoluulot ja samalla etenevän kohti tietoisen, rohkean ja avoimen ”nykymusiikin” kokonaisuutta.”

Lisätietoja

Krishna Nagaraja
krishna.nagaraja@uniarts.fi

Kuuntele ja katseleNagarajan tutkinnon taiteelliset osiot