Angelika Klas-Fagerlund: Elinikäinen oppiminen on osa muusikkouden ydintä

Angelika Klas-Fagerlund

Angelika Klas-Fagerlund on tehnyt monipuolisen uran laulajana. Sen lisäksi hän on täydentänyt osaamistaan muun muassa Taideyliopiston luovan liiketoiminnan opintokokonaisuuden kursseilla.

”Oman yrityksen perustaminen oli pitkän harkinnan tulos, mutta jälkikäteen arvioiden parasta ikinä”, Klas-Fagerlund toteaa.

Klas-Fagerlund valmistui Sibelius-Akatemiasta 2002. Valmistuminen oli taiteilijalle tärkeä käännekohta. 

”Opinnot antoivat taiteelliset valmiudet, mutta valmistuttuani pysähdyin miettimään seuraavia askeleita: mihin oikein työllistyn? Olin tehnyt klassisen musiikin ohella tanssi- ja kevyttä musiikkia ja päätin ottaa työelämään siirtyessäni kaikki taitoni käyttöön. Oivalsin, mitkä omat vahvuuteni ehkä ovat ja myös sen, että avaimet työllistymisestä ovat omissa käsissäni.”

Ammattimuusikkous on elämänikäistä oppimista

Muusikon maailmaan elinikäinen oppiminen on tietyllä tavalla sisäänrakennettu ajattelumalli – siihen helposti kasvetaan, kun musiikin tekeminen aloitetaan lapsuudessa. Taiteellisen ammattitaidon ylläpito vaatii jatkuvaa työtä. 

”Yleisö ei aina ymmärrä, että meidän on treenattava samoin kuin urheilijoiden – osaaminen ei pysy yllä harjoittelematta”, Klas-Fagerlund toteaa.

Työelämän vaatimuksiin vastaaminen edellyttää muusikoilta yhä enemmän muutakin kuin taiteellisesti korkeatasoisen osaamisen ylläpitämistä.  

”Musiikin ammattilainen tarvitsee osaamista useilla osa-alueilla, eikä ole tarpeen kaikkien mennä samasta neulansilmästä läpi kohti työelämää. Minulle keskeistä on ollut monipuolisen muusikkouden löytäminen. Olen kokenut tärkeäksi, että klassisen muusikon olisi hyvä pystyä heittäytymään muihinkin musiikkityyleihin ja astumaan lavalle mahdollisimman monenlaisten ja erilaisten kokoonpanojen kanssa.”

Yrittäjyys ja yrittäjän tavoin toimiminen on tullut vahvasti myös taidealalle työelämän muutosten myötä. Klas-Fagerlund toteaa, että myös musiikkialalla kilpailu on muuttunut kovemmaksi ja klassisen musiikin kenttä on muuttunut kaupallisemmaksi. Monenlaisia uusia taitoja – kuten myynnin ja markkinoinnin perusaskeleiden hallintaa – tarvitaan, ja on osattava tuotteistaa ja myydä omaa osaamista. Taiteilijalle se voi olla kuitenkin usein todella vaikeaa. Klas-Fagerlund perusti oman yrityksen 2012 ja on kokenut sen erääksi uransa virstanpylvääksi.

”Vaikka minullakin on paljon myyntityökemusta, oman osaamisen kauppaaminen on vaikeaa. Kipuilinkin yrittäjäksi ryhtymisen kanssa ja pohdin sitä pitkään. Tein ensin töitä yrittäjämäisesti ennen kuin oikeasti hankin Y-tunnuksen. Yrittäjäksi ryhtyminen vaatii sitoutumista ja harkinta-aikaa ja on myös hyväksyttävä, että yrittäjyys ei sovi kaikille. Parhaimmillaan oman toiminimen perustaminen voi kuitenkin ruokkia uraa ja luovuutta ja motivoida tekemään uusia asioita. Omalla kohdallani se on ollut ihan parasta näin jälkeenpäin ajatellen, ja olen myös sparrannut kollegoita yrittäjyyden ensiaskeleissa.”

Tiedonjano kasvaa opiskellessa

Viime vuoden aikana Klas-Fagerlund on suorittanut luovan liiketoiminnan opintokokonaisuutta Taideyliopistossa. Kurssilla on käyty läpi muun muassa markkinointia, liiketoimintaa, sopimusjuridiikkaa ja brändäystä. Laulajaa ensin hiukan pelotti opintojen aloittaminen: riittävätkö IT-taidot, jaksanko lukea, osaanko tuottaa tekstiä ja taipuvatko aivoni opintoihin? Matkan varrella kuitenkin tiedonjano on vain kasvanut.

”Nämä opinnot ovat vieneet ajatteluani ja osaamista eteenpäin niin paljon, että voi jo sanoa että olen saanut siitä myös taloudellista hyötyä, koska olen saanut ideoita ja rohkeutta uusiin projekteihin sekä niiden markkinointiin ja myyntiin. Opetus oli korkeatasoista, antoi valtavaa potkua ja pisti ajatuksia liikkeelle. Saadut opit ovat antaneet myös perspektiiviä siihen, mitä taitoja itsellä oikeastaan myös jo on olemassa. Suurimpia rikkauksia oli kuitenkin se, että meitä osallistujia oli niin monelta taiteen alalta. ”