Atso Almila

Professori, SibA/Musiikinjohtamisen sekä orkesteri- ja kuorotoiminnan aineryhmä