Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Luova ajattelu ja taiteellinen asiantuntijuus

Yhteistyö taiteen ja eri alojen välillä laajentaa työn tekemisen tapoja ja merkityksiä.

Esittely

Luova ajattelu ja taiteellinen asiantuntijuus elinkeinoelämän haasteita ratkomassa -hanke on osa Seinäjoen yliopistokeskuksen suurempaa hankekokonaisuutta, jota rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yliopistojen ja pk-yritysten välistä vuorovaikutusta luovien alojen osaamisen avulla sekä avata uusia kanavia luovan osaamisen ja taiteellisen ajattelun hyödyntämiseksi osaksi yritysten toiminnan eri osa-alueita.

Luova ajattelu ja taiteellinen asiantuntijuus elinkeinoelämän haasteita ratkomassa -hankkeen mahdollistaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanketta toteuttaa Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö.

Hankkeen yhteystiedot

Asiantuntija, projektipäällikkö Jenni Latva
Taideyliopisto
puh. 040 710 4371
jenni.latva@uniarts.fi

Rahoittaja- ja toteuttajalogot

Hankkeen nimi

Luova ajattelu ja taiteellinen asiantuntijuus elinkeinoelämän haasteita ratkomassa

Ajankohta

07/2022-06/2024

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Seinäjoen yliopistokeskus