Luova ajattelu ja taiteellinen asiantuntijuus

Yhteistyö taiteen ja eri alojen välillä laajentaa työn tekemisen tapoja ja merkityksiä.

Esittely

Luova ajattelu ja taiteellinen asiantuntijuus elinkeinoelämän haasteita ratkomassa -hanke on osa Seinäjoen yliopistokeskuksen suurempaa hankekokonaisuutta, jota rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yliopistojen ja pk-yritysten välistä vuorovaikutusta luovien alojen osaamisen avulla sekä avata uusia kanavia luovan osaamisen ja taiteellisen ajattelun hyödyntämiseksi osaksi yritysten toiminnan eri osa-alueita.

Luova ajattelu ja taiteellinen asiantuntijuus elinkeinoelämän haasteita ratkomassa -hankkeen mahdollistaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanketta toteuttaa Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö.

Toimenpiteet

Hankkeen käytännön toteutuksesta voit lukea blogistamme. Sieltä löydän hankkeen ajankohtaiset toimenpiteet sekä tapahtumat ja lisäksi myös muita kirjoituksia.

Hankkeen julkaisu Luova tulevaisuus – Taide kehittämistyössä julkaistiin tammikuussa 2024. Se on luettavissa vapaasti Taideyliopiston julkaisuarkistossa.

Hankkeen yhteystiedot

Asiantuntija, projektipäällikkö Jenni Latva
Taideyliopisto
puh. 040 710 4371
jenni.latva@uniarts.fi

Rahoittaja- ja toteuttajalogot

Hankkeen nimi

Luova ajattelu ja taiteellinen asiantuntijuus elinkeinoelämän haasteita ratkomassa

Ajankohta

07/2022-06/2024

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Seinäjoen yliopistokeskus