Taiteelliset projektit osana koreografian opintoja

Koreografian opinnoissa tehtävistä projekteista jokainen nivoutuu osaksi laajempaa teoreettista viitekehystä, jota sovelletaan ja harjoitellaan käytännössä taiteellisen työn kautta.

Nainen nojaa eteenpäin selkä yleisöön päinv läpinäkyvän muovin peittämällä näyttämöllä.
Sanna Kaesmae

Teatterikorkeakoulussa opiskelijalla on hyvät resurssit esitysten tekemiseen. Koreografian koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluu neljä taiteellista projektia. Niiden yleisinä tavoitteina on vahvistaa opiskelijan henkilökohtaista, luovaa ja jäsentynyttä käsitystä koreografian moniulotteisuudesta taiteena.

Soolo

Ensimmäisen vuoden syksyn taiteellinen projekti on soolokoreografia. Se nivoutuu opintojaksoon, joka koostuu sekä kompositio-käsitteen käytännön ja teorian opinnoista että tutkimuksellisesta taiteellisesta prosessista. Prosessin aikana käydään läpi myös taiteellisen prosessin suunnittelua ja toteutetaan pienimuotoiset sooloteokset tai esitetään demonstraatio taiteellisesta prosessista tutkimuskysymyksineen.

Iiro Näkin soolo, 2015

Demo -esitykset ensimäisen vuoden keväällä

Demot ovat lyhyitä taiteellisia prosesseja, joissa luonnostellaan erilaisia lähestymistapoja koreografiseen työskentelyyn ja teosmuotoihin. Keskeisenä tavoitteena on pohtia nykykoreografian taiteellisia kysymyksiä, työtapoja ja menetelmiä yhdessä tanssijantaiteen MA-opiskelijoiden kanssa.

Tanssijoita esiintymässä tanssistudiossa.
Kuvassa Krista-Julia Arppo, Anni Koskinen ja Jenna Broas, 2015

Artistic Collaboration Project (ACO)

Artistic Collaboration -projektissa harjoillaan liikelähtöistä kollegiaalista työskentelyä useiden koulutusohjelmien ja Aalto ARTS:in kanssa yhteistyössä.

Tanssija lattialla tilassa joka on sakeana sumusta ja kirkkaan punainen. Yleisö katsoo tapahtumaa yläperspektiivistä aidatusta aitiosta.
Sanna Kaesmae ACO 2018 VARIANT VISTA, koreografia Tero Hytönen

Lopputyön taiteellinen osa

Opinnot päättää opinnäyte, jonka taiteellisen osan opiskelija toteuttaa itselleen parhaaksi katsomallaan tavalla. Opinnäytteet vaihtelevat muodoltaan paljon, näyttämöteoksista yksityisiin asuntoihin rakennettuihin kokemuksellisiin maailmoihin ja puheohjattuihin liikeharjoitealbumeihin.

Dry Storm (2018), kor. Sara Gurevitsch, kuvassa tanssijat Jenna Broas ja Katriina Tavi.