Kuvataideakatemian opiskelijavalinnan tulokset, kevät 2021

Opiskelijavalinnan tulosta voi tiedustella myös numerosta 050 44 88 540 tai sähköpostitse osoitteesta kuva.hakijapalvelut(at)uniarts.fi. Valinnan tulokset julkaistaan 2.6.2021.

Käsit pitää kynää canvaksen edessä

Opiskelijavalinnan tulosta voi tiedustella myös numerosta 050 44 88 540 tai sähköpostitse osoitteesta kuva.hakijapalvelut(at)uniarts.fi.

Kuvataideakatemian hakijapalvelut lähettää hakijoille tiedon valintakokeiden tuloksista sähköpostitse valintapäätöksen julkaisupäivänä.

Opiskelijavalinnan tulos 2.6.2021

Kuvataiteen koulutusohjelma, 5,5-vuotinen kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtava koulutus

Seuraavat 25 hakijaa on hyväksytty opiskelijoiksi ja 10 hakijaa varasijoille. Opiskelijan tutkintokieli on ilmoitettu sulkeissa nimen jälkeen.

 • Anundi, Anna (suomi)
 • Arana, Rauha (suomi)
 • Hagman, Ellinor (ruotsi)
 • Hiltunen, Erkki (suomi)
 • Ilves, Sini (suomi)
 • Jansson, Alexander (ruotsi)
 • Jokelainen, Luumu (suomi)
 • (hakija, joka ei ole antanut lupaa julkaista nimeään verkkosivuilla)
 • Keränen, Matilda (suomi)
 • Koskelo, Otto (suomi)
 • Lapteva, Anastasia (englanti)
 • Luganski, Diana (suomi)
 • Lövin, Adam (ruotsi)
 • Määttä, Lasse (suomi)
 • Raatikainen, Aino (suomi)
 • (hakija, joka ei ole antanut lupaa julkaista nimeään verkkosivuilla)
 • Sundman, Viktor (suomi)
 • Tillonen, Aino (suomi)
 • Uljas, Jaakko (suomi)
 • Valkola, Olli (suomi)
 • Valmé, Iida (englanti)
 • Volmerson, Eva (englanti)
 • Vuorenmaa, Sofia (suomi)
 • Yletyinen, Minja (suomi)
 • (hakija, joka ei ole antanut lupaa julkaista nimeään verkkosivuilla)

Varasijat:

 1. Löppönen, Anni (suomi)
 2. Marins, Sandra (suomi)
 3. Uutela, Hugo Untamo (suomi)
 4. Förster, Rasmus (suomi)
 5. Henttu, Sini (suomi)
 6. Romero Brito, Michele (englanti)
 7. Vilppula, Emma (suomi)
 8. Piipponen, Juhana (suomi)
 9. Jaanu, Ronja (suomi)
 10. Lahdenperä, Marika (suomi)

Hyväksytyt hakijat saavat sähköpostitse lisää tietoa valintaprosessista, tarjotun opiskelupaikan vastaanottamisesta sekä lukuvuosi-ilmoittautumisesta.

5,5-vuotisen kuvataiteen koulutuksen opiskelijavalinnan arviointiryhmän jäsenet antavat palautetta ei-hyväksytyille valintakurssille osallistuneille torstaina 10.6.2021. Ohjeet palautteen saamiseksi lähetetään kyseisille hakijoille sähköpostitse tuloskirjeen yhteydessä.

Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelma, 3-vuotinen taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutus

Seuraavat 10 hakijaa on hyväksytty opiskelijoiksi ja 8 hakijaa varasijoille. Koulutusohjelman tutkintokieli on suomi.

 • Haataja, Sandra
 • Henttu, Sini
 • Hoffren, Heta
 • Huovinen, Tuija
 • Karjalainen, Eero
 • Kylä-Liuhala, Sonny
 • Lumme, Isa
 • Lönnqvist, Inka
 • Mäkelä, Joni
 • Veinola, Emmet

Varasijat:

 1. Koobas, Mariin
 2. Tuomi, Anni
 3. Nousiainen, Mika
 4. Aaltonen, Mira
 5. Tomminen, Ida
 6. Grönqvist, Janica
 7. Hanhisalo, Maiju
 8. Palmros, Nina

Hyväksytyt hakijat saavat sähköpostitse lisää tietoa valintaprosessista, tarjotun opiskelupaikan vastaanottamisesta sekä lukuvuosi-ilmoittautumisesta.

Nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelman opiskelijavalinnan arviointiryhmän jäsenet antavat palautetta ei-hyväksytyille valintakurssille osallistuneille maanantaina 7.6.2021. Ohjeet palautteen saamiseksi lähetetään kyseisille hakijoille sähköpostitse tuloskirjeen yhteydessä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Hakijan tulee ottaa vastaan tarjottu opiskelupaikka viimeistään 16.7.2021 klo 15.00 mennessä (paikallista Suomen aikaa).

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan joko Opintopolussa tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella, joka tulee toimittaa Taideyliopiston hakijapalveluihin (hakijapalvelut@uniarts.fi). Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä. Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Oikaisupyyntö

Tähän päätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 pykälän nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta.

Lue lisää oikaisumenettelystä

Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta. Valintapäätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta.

Oikaisupyynnön sisältö

Valintapäätökset perustuvat niihin tietoihin, jotka hakija on toimittanut Taideyliopistolle tietojen toimittamiseen varattuna aikana. Oikaisupyyntöön tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee ja ne seikat, joihin hakija vetoaa. Oikaisupyynnöstä tulee ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot ja sen tulee olla hakijan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoittama. Oikaisupyynnössä tulee mainita hakukohde (tai hakukohteet), jota oikaisupyyntö koskee. Mikäli toimitat oikaisupyynnön sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko-/aiheriville, mitä akatemiaa vaatimus koskee.

Oikaisupyynnön toimittaminen

Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon. Oikaisupyynnön on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnön lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisupyyntö toimitetaan osoitteeseen:

kirjaamo@uniarts.fi

Taideyliopisto / kirjaamo
PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C
00097 Taideyliopisto

Valituskielto

Päätökseen, johon yliopistolain 82 §:n mukaan saa hakea oikaisua, ei saa ennen oikaisumenettelyä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeudelle. Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta.