Kirkkomuusikoiden kuoro

Kuoro toimii kirkkomusiikin opiskelijoiden työkaluna kuoronjohdon opinnoissa ja konsertoi säännöllisesti.

Kirkkomuusikoiden kuoro

Esittely

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirkkomuusikoiden kuoro on kuoronjohdon opiskelijoiden harjoituskuoro. Kuorossa laulavat ja sitä johtavat opiskelijoita useista eri aineryhmistä kuten kirkkomusiikin, musiikkikasvatuksen, sävellyksen ja musiikin teorian, eri soitinten aineryhmistä sekä Avoimesta yliopistosta. Kuoro koostuu opiskelijoista, jotka tekevät kuoronjohdon 1.-3. vuoden opintojaan opettajinaan kuoronjohdon lehtori Jani Sivén ja kuoronjohdon opettaja Anna Nora sekä eri vierailevat luennoitsijat ja opettajat. Ohjelmisto koostuu kuoronjohdon opinnoissa harjoiteltavasta kuoromusiikista eri vuosisadoilta.

Syyskaudella kuoro esiintyy opiskelijoiden johdolla Gaudete-konserteissa marraskuussa sekä joulumatineoissa Musiikkitalossa. Kevätkaudella kuoro konsertoi yhdessä Kuopion kirkkomusiikin aineryhmän opiskelijoiden kanssa.

Yhteystiedot

  • Jani Siven

    Lehtori, kuoronjohto, Kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmä Helsinki, Sibelius-Akatemia
    +358504651545
    jani.siven@uniarts.fi

Kirkkomuusikoiden kuoro esiintymässä Temppeliaukion kirkossa 2016

Lue lisää kirkkomusiikin opinnoista

Kirkkomusiikkia voi opiskella sekä Helsingissä että Kuopiossa.