Sonic Organism

Hanna Pajala-Assefan digitaalisen koreografian väitöskirjatutkimukseen liittyvä, katsojien liikkeestä syntyvä interaktiivinen esitys

Hanna Pajala-Assefa

”Sonic Organism -esitys on paikka jossa, 
liike on soivan organismin sykkivä sydän ja käynnistäjä, 
aistimus on maiseman potentiaaleja hengittävät keuhkot, 
ja maisemassa aktualisoituvat ääni ja kuva ovat sitä muokkaava energia”

Sonic Organismissa tarkastellaan ihmisjoukon orgaanista järjestäytymistä yhteisilmaisullisessa toiminnassa, medioidussa audiovisuaalisessa esitysympäristössä. Optisen liikekaappauksen avulla katsojista tulee teoksen toimijoita, esiintyjä-kokijoita, jotka myötäluovat liikkeellään teoksen visuaalisen ja äänellisen maailman. Näin kokijoista tulee myös teoksen tekijöitä, esiintyjiä itselleen ja toisilleen, ollen jatkuvasti muokkautuvassa ja kietoutuneessa suhteessa digitaalisesti medioituun ympäristöön.

Teoksessa ihmistä ei nähdä yksilöllisenä toimijana vaan osana itseohjautuvaa organismia ja kompleksista ihmisten ja laitteiden yhteistoimijuuden verkostoa. Se on luonnon organismien tavoin jatkuvassa liikkeessä ja sisäsyntyisessä huokoisen havaitsemisen ja uudelleenjärjestäytymisen tilassa. Interaktiojärjestelmä ruokkii tätä jatkuvasti muokkautuvaa toiminnallisuuden ja aistimisen tilaa, jossa havaintosykli tulee tulkituksi intuitiivisesti kokijan affektiivisessa kehossa ja heijastuu jälleen yksilön kehoon ja laajempaan yhteisökehoon. Esiintyjä-kokija virittäytyy aistimaan sekä ihmiskehojen välistä ruumiillista ilmaisua että sisäistä yksilön kehoa, ja digitaalisen systeemin ja kehojen toisiinsa kietoutunutta intra-aktiota. Näin teokseen avautuva avoin potentiaalisten tapahtumien ja tulkintojen kenttä syntyy niin yhteisön sisäisestä liikkeellisestä järjestäytymisestä ja sen simulaatioista, kuin yksilöllisesti koetusta, huokoisesti ilmaisevasta ruumiillisuudesta. 

Sonic Organism on Hanna Pajala-Assefan digitaalista koreografiaa ja interaktiivista esitystaidetta tutkivan väitöskirjan taiteellinen osa. Teoksessa tutkija tarkastelee miten teknologiavälitteinen esitysympäristö voi tukea kehojen välisiä ruumiillisia ilmentymiä ja niiden havaintoa.

Työryhmä

  • Digitaalinen koreografi – väitöskirjatutkija: Hanna Pajala-Assefa, Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tutke
  • Liikkeen sonifikaatiosuunnittelija: Janne Storm (vier.)
  • Liikkeen visualisoinnit: Tomi Paijo (vier.)
  • Liikedatan kaappaus ja koodaus: Aleksandar Koruga (Aalto Yliopisto, SonicMove)

Ajankohta

5.6.2024 klo 19:00
6.6.2024 klo 14:00
6.6.2024 klo 18:00
6.6.2024 klo 20:00
7.6.2024 klo 14:00
7.6.2024 klo 16:00
7.6.2024 klo 18:00
7.6.2024 klo 20:00
8.6.2024 klo 14:00
8.6.2024 klo 16:00
8.6.2024 klo 18:00

Sijainti

Kookos

Haapaniemenkatu 6

00530 Helsinki

Harjoitussali 534

Liput

Lippujen hinnat ja lippukäytännöt

Muut tiedot


Es­teet­tö­myy­s ja saa­vu­tet­ta­vuus esityksissä

Sijainti kartalla

Katso reittiohjeet