Mahdolliset maailmat -kirjan julkaisutilaisuus

Uutuuskirja käsittelee taidealojen opettajuutta ja opettajankoulutusta – tervetuloa virtuaaliseen julkaisutilaisuuteen 27.4. klo 9-12 Zoomissa.

Soittotunnilla. Kuva: Veikko Kähkönen

Uuden Mahdolliset maailmat – puheenvuoroja taidealojen opettajuudesta ja opettajankoulutuksen kehittämisestä -kirjan julkistamistilaisuudessa julkaisun kirjoittajat kertovat uusista ja ajankohtaisista taideopetuksen ja taideaineiden opettajankoulutuksen käytännöistä ja kehittämisyhteistyöstä. Artikkelit keskittyvät erityisesti musiikin ja kuvataiteen opettajankoulutuksen kehittämiseen.

Kirjan teemoja ovat:

  • Opettajan pedagogisten opintojen kehittäminen
  • Verkostojen ja keskusteluyhteyksien vahvistamisesta
  • Eettisten ja globaalien haasteiden äärellä
  • Opetussuunnitelman kokonaisvaltaista kehittämistä
  • Harjoittelun ja osaamisen sosiaalisista konteksteista

Julkaisu on toteutettu hankkeessa TaiTu – Taiteet tulevaisuuden oppimista rakentamassa – opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke 2017–2021.

Ajankohta

27.4.2021 klo 9:00 – 12:00