Kuo­pion kirk­ko­musiik­ki­kou­lu­tus 60 v: Juhlaseminaari

Kuopion kirkkomusiikkikoulutuksen 60-vuotis juhlaseminaari.

X-symboli sinisellä ja violetilla taustalla.

Koronarajoituksista johtuen seminaari järjestetään etätapahtumana.

Ohjelma

9.00 Erkki Tuppurainen
Historiikin julkaisu

9.30 Seppo Kirkinen
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikön toiminta nyt ja tulevaisuudessa

9.50 Timo Kiiskinen
Kirkkomusiikkikoulutus ja sen tulevaisuus Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa

10.10 Tauko

10.20 Mikko Korhonen
Vanha musiikki ja improvisaatio Kuopiossa

10.40 Saara Takala
Henkilökuva: Katsaus Johann Strohoferin Kuopion-vuosiin 1965–1978

11.00 Pekka Vapaavuori
Kokemuksia musiikkioppilaitosyhteistyöstä Kuopiossa ja kauempanakin

11.20 Jorma Hannikainen
Win-Win! – yhteistyötä Kuopion ev.lut. seurakuntien kanssa

11.40 Tauko

11.50 Elina Laakso
Musiikkikasvatus osana kanttorin työtä ja koulutusta

12.10 Peter Peitsalo
Kirkkomusiikin alan tohtorikoulutuksen saavutukset ja haasteet Sibelius-Akatemiassa

12.30 Olli Porthan
Johann Sebastian Bachin urkusävellykset urkujensoiton opetuksessa

12.50 Päätös

Luennoitsijat

Musiikin tohtori Jorma Hannikainen työskentelee yliopistonlehtorina Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmässä Helsingissä. Kanttori-urkuriksi valmistumisensa (1977) jälkeen Hannikainen on toiminut kanttorina Rautalammilla 1978–82 ja Puijon seurakunnassa 1983–2007. Tuntiopettajana ja joitakin jaksoja myös vt. lehtorina ja assistenttina Sibelius-Akatemiassa hän on toiminut vuosina 1983–2007. Kirkkomusiikin ma. professoriksi hänet valittiin neljän vuoden määräaikaiseksi 2007, jonka jälkeen hän on jatkanut lehtorina ja yliopistonlehtorina sekä vuosina 2012–2018 aineryhmän johtajana. Maratonjuoksun ennätys 2:57:04 on vuodelta 2003.

Musiikin tohtori Timo Kiiskinen työskentelee professorina ja ainejohtajana Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmässä Helsingissä. Kiiskinen toimi kanttorin työnsä ohessa tuntiopettajana Sibelius-Akatemiassa 1980-luvulta saakka aina vuoteen 2006, jolloin hänet valittiin urkumusiikin lehtoriksi.

Musiikin maisteri, Director cantus & musicus Seppo Kirkinen on työskennellyt kirkkomusiikin lehtorina ja ainejohtajana Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmässä Kuopiossa vuodesta 2011 alkaen. Kirkinen toimi kanttorin työnsä ohessa tuntiopettajana Sibelius-Akatemian Kuopion yksikössä vuodesta 1983 lähtien vuoteen 2011 saakka.

Musiikin maisteri Mikko Korhonen on työskennellyt Kuopion yksikössä tuntiopettajana vuodesta 1989 ja urkumusiikin lehtorina vuodesta 1993 lähtien.

Musiikin maisteri Elina Laakso toimii Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa erityisasiantuntijana tehtävinään OKMn opettajankoulutusfoorumiin liittyvä kehittämistyö, musiikkikoulutuksen visiotyö sekä kansainvälisen musiikkikasvatusjärjestö ISMEn maailmankonferenssi. Hän on toiminut kanttorina ja musiikinopettajana sekä Sibelius-Akatemiassa lehtorina, Kuopion yksikön johtajana ja varadekaanina.

Musiikin tohtori Peter Peitsalo on työskennellyt Sibelius-Akatemiassa urkumusiikin lehtorina 2001–, kirkkomusiikin professorina 2012–2016 (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lahjoittama määräaikainen professuuri), kirkkomusiikin osaston johtajana 2001–2008, kirkkomusiikin professorina 2000–2001 (Kuopion osasto, viransijaisuus) ja taiteellisena assistenttina 1996–2000. Peitsalo on työskennellyt myös A-kanttorina Porvoon ruotsalaisessa tuomiokirkkoseurakunnassa ja riikinruotsalaisessa Olaus Petrin seurakunnassa Helsingissä.

Musiikin tohtori Olli Porthan on toiminut Sibelius-Akatemian urkumusiikin opettajana vuodesta 1980 ja professorina vuodesta 1988 lähtien. Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin osaston johtaja Porthan oli vuosina 1997–2002. Hän on konsertoinut useissa Euroopan maissa ja toiminut kansainvälisten urkukilpailuiden arvostelulautakuntien jäsenenä.

Kirkkomusiikin opiskelija Saara Takala opiskelee neljättä vuotta Sibelius-Akatemian Kuopion yksikössä.

Musiikin tohtori Erkki Tuppurainen on toiminut Kuopion tuomiokirkon urkurina 1969–73, Kuopion musiikkiopiston ja konservatorion sekä kirkkomusiikin erikoisaineiden lehtorina 1973–82, Sibelius-Akatemian, Kuopion koulutusyksikön ja osaston, kirkkomusiikin erikoisaineiden lehtorina ja yksikön johtajana 1983–92, kirkkomusiikin vt. apulaisprofessorina 1992–94, apulaisprofessorina 1994–98, professorina 1998–2009 ja tuntiopettajana 2009–13.

Musiikin tohtori, diplomipianisti, kanttori-urkuri, teologian kandidaatti Pekka Vapaavuori on toiminut Suomen Lähetysseuran Lähetyskirkon kanttori-urkurina 1966–1971, Kuopion musiikkiopiston sivutoimisena tuntiopettajana 1968–1969, Rovaniemen seurakunnan nuorisokanttorina 1971–1972, Rovaniemen seurakunnan nuorisopappina 1972–1973, Lapin musiikkiopiston pianonsoiton lehtorina 1973–1978, Oulun konservatorion pianonsoiton lehtorina 1978–1983 ja yliopettajana 1983–1985, Sibelius-Akatemian pianomusiikin lehtorina (Kuopio) 1985–2009, mistä virkavapaana kahdesti Kuopion konservatorion rehtorin toimen 1991–1994 ja Sibelius-Akatemian rehtorin toimen 1999–2004 vuoksi.

Lisätietoja: Jan Lehtola

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö juhlii 60-vuotista kirkkomusiikin koulutusta syksyllä 2020. Juhlavuoden kunniaksi Kuopion Musiikkikeskuksessa ja kirkoissa järjestetään konsertteja ja muita tapahtumia.

Ajankohta

2.11.2020 klo 9:00 – 12:50

Sijainti

Verkkotapahtuma

Liput

Vapaa pääsy.