Piano

Vill du satsa på att utveckla din spelskicklighet så mycket som möjligt? Drömmer du om att arbeta som solist, kammarmusiker eller lärare i pianospel? Som studerande i pianomusik vid Sibelius-Akademin får du högklassig undervisning av inhemska och internationella toppmusiker och -pedagoger.

Utbildningen i ett nötskal

 • Målexamen: kandidat- och magisterexamen i musik, magisterexamen i musik
 • Examens omfattning: kandidat + magister, 180 + 150 sp (3 år + 2,5 år), magister, 150 sp (2,5 år)
 • Konstart: musik
 • Anordnare: Sibelius-Akademin
 • Nästa ansökningstid: januari 2020
 • Studierna börjar: i augusti när läsåret inleds 
 • Ansvarsperson för examensprogrammet: ämnesgruppens ledare Niklas Pokki
 • Övriga ansvarspersoner/huvudlärare: professor Erik T. Tawaststjerna, professor Tuija Hakkila

Utbildningens mål och karriärmöjligheter

Efter examen har du utomordentliga konstnärliga färdigheter att verka både som solist och i olika konstellationer och roller som musiker. Under studierna får du en inblick i olika musikstilar och uppnår åtminstone pedagogiska grundfärdigheter. Om du önskar kan du bredda dina studier i instrumentpedagogik och avlägga studier som leder till allmän lärarbehörighet. När du fått din utbildning kan du verka som solist, kammarmusiker eller pianolärare men även i andra uppgifter som kräver musikalisk och konstnärlig expertis. Du kan välja forskarbanan, administration, mediebranschen eller att bli företagare inom musik. Du får yrkesinriktade färdigheter för sektorgränsöverskridande kulturarbete, till exempel samarbetsprojekt med olika kulturinstitutioner. Flera pianokonstnärer som nått framgångar utomlands har fått sin utbildning vid Sibelius-Akademin, bland andra Gergely Bogányi, Paavali Jumppanen, Laura Mikkola, Olli Mustonen, Henri Sigfridsson och Antti Siirala.

Utbildningens innehåll och struktur

Under kandidatstudierna de tre första åren studerar du förutom pianospel också bland annat ensemblespel, musikgestaltning, musikhistoria och pedagogik. Därtill läser du valbara kurser samt eventuella biämnen. Utöver Sibelius-Akademins studieperioder kan du även välja kurser ur Konstuniversitetets övriga akademiers utbud samt ur det gemensamma utbudet. Dessutom ingår språkstudier i utbildningen. På magisternivå fortsätter du studierna i ditt huvudinstrument. Via de valbara studierna har du möjlighet att antingen utveckla ett omfattande kunnande eller välja ett fördjupningsämne. Sibelius-Akademin erbjuder högklassiga studier i pianopedagogik som ger ypperliga färdigheter för arbetet som lärare i pianospel. Studierna består av föreläsningar och handledd lärarpraktik, där varje studerande undervisar en egen övningselev. Genom pedagogikstudierna får du en inblick i det finska musikskolesystemet och pianometodiken för enskild undervisning och gruppundervisning från nybörjar- till universitetsnivå. I studierna ingår också repertoarseminarier, jobbsökarträning samt studieresor i Finland och utomlands. Länk till bild, lista eller tabell på nätet 

Lärarna

Professorer

Lektorer

 • Hanna Aho-Oikkonen
 • Antti Hotti
 • Naoko Ichihashi
 • Hamsa Juris
 • Teppo Koivisto
 • Timo Koskinen
 • Kirill Kozlovski 
 • Matilda Kärkkäinen
 • Sirkka-Liisa Kärkkäinen
 • Juhani Lagerspetz
 • Niklas Pokki
 • Ilmo Ranta

 

Timlärarna

 • Rebekka Angervo
 • Jarmo Eerikäinen (lehtori emeritus)
 • Sonja Fräki (kamaripianisti)
 • Tuula Hanhinen (lehtori emeritus)
 • Eero Heinonen (dosentti)
 • Carlos Juris
 • Elisa Järvi
 • Juho Keränen
 • Junio Kimanen
 • Anna Kuvaja
 • Risto Lauriala (kamaripianisti)
 • Liisa Malmivaara
 • Risto-Matti Marin
 • Ayane Matsuura (kamaripianisti)
 • Maija Parko
 • Joonas Pohjonen
 • Valeria Resjan
 • Elina Saksala
 • Henri Sigfridsson
 • Erik T. Tawaststjerna
 • Hui-Ying Tawaststjerna
 • Kari Tikkala 
 • Maija Väisänen
 • Irina Zahharenkova

Ansökan

Nästa ansökningstid till Konstuniversitetet är i januari 2018. Länkar till urvalsguiden och närmare anvisningar hittas på sidan ”Bli studerande”.

Kontakt

E-postadresserna består av förnamn.efternamn (at) uniarts.fi
 

Ämnesledare Niklas Pokki

Biträdande ämnesledare Helka Kymäläinen

Professor, ansvarig lärare (piano) Erik T. Tawaststjerna

Professor Tuija Hakkila

 

siba.ansokan (at) uniarts.fi