Teaterhögskolans historia

Teaterhögskolan grundades 1979 då de finskspråkiga och svenskspråkiga teaterskolorna slogs samman till en statlig tvåspråkig teaterhögskola. Centralbiblioteket för teater och dans också blev en del av högskolan.

 

Från yrkesskola till högskola

Grundandet av Teaterhögskolan ägde rum i en brytningstid inom högskole- och konstvärlden, vid övergången mellan 1960- och 1970-talen. I boken "Teatterikorkeakoulun synty" beskriver doktorn i teaterkonst Timo Kallinen hur TeaK gick från yrkesskola till högskola.

Viktiga årtal för Teaterhögskolan

Viktiga årtal för Teaterhögskolan

1866–68 Finlands första teaterskola drivs i anslutning till Nya Teatern

 

1904–40 Finskspråkiga skådespelare utbildas på elevskolan vid Finlands Nationalteater och på det privata institutet Suomen Näyttämöopisto.

 

1908 Svenska Teaterskolan grundas i anslutning till Svenska Teatern.

 

1943 Suomen Teatterikoulu inleder sin verksamhet. Teaterrådet Vilho Ilmari blir skolans första rektor och han är verksam ända till 1963

 

1956 Centralbiblioteket för teater inleder sin verksamhet

 

1962 Utbildning av regissörer och dramaturger börjar på högskoleavdelningen vid Suomen Teatterikoulu

 

1971 Skådespelaravdelningen och högskoleavdelningen slås samman. Vid sammanslagningen konsolideras den gemensamma utbildningen för skådespelare, regissörer och dramaturger

 

1973 De första yrkesmässiga fortbildningskurserna startar

 

1979 Den finskspråkiga och svenskspråkiga skolan slås samman till en statlig, tvåspråkig Teaterhögskola. Centralbiblioteket blir en del av högskolan, varvid även ett utbildningscentrum inrättas

 

1983 Dansutbildningen startar

 

1986 Utbildningen i ljus- och ljuddesign startar

 

1988 Påbyggnadsexamina startar. Institutionen för ljus- och ljuddesign flyttar till Tammerfors.

 

1991 Den första licentiaten i teaterkonst

 

1992 Högskolan flyttar från lokalerna i Eira och Tölö till Kulturhuset och en närliggande industrifastighet, Paahtimo. Endast institutionerna för danskonst och ljus- och ljuddesign blir kvar i sina gamla lokaler.

 

1993 De nya lokalerna för institutionen för ljus- och ljuddesign blir färdiga i Tammerfors

 

1994 Institutionerna för regi och dramaturgi slås samman

 

1995 Man övergår till en examensstruktur i två steg som leder till kandidat eller magisterexamen. Centralbiblioteket för teater och dans flyttar till Paahtimo. Den första Helsinki Act Festival

 

1996 Institutionen för konstpedagogik inleder sin verksamhet. Utbildningsprogrammet i musikteater startar inom institutionen för skådespelarkonst.

 

1997 Vid institutionen för konstpedagogik startar magisterprogrammet i konstpedagogik

 

1998/99 Den nordiska magisterutbildningen i teaterkonst startar

 

1999 Teaterhögskolan fyller 20 år. Den första doktorn i teaterkonst

 

2000 Den första juni flyttar Teaterhögskolan in i nya lokaler på Aspnäsgatan. Den officiella invigningen äger rum den 18 januari 2001

 

2001 Utbildningsprogrammet för performance och teori startar

 

2003 Institutionen för danskonst fyller 20 år

 

2004 Teaterhögskolan fyller 25 år

 

2006 Institutionen för ljus- och ljuddesign fyller 20 år

 

2007 Institutionen för ljus- och ljuddesign flyttar tillbaka till Helsingfors. Institutionen för dans- och teaterpedagogik fyller 10 år.

 

2009 Teaterhögskolans första doktorspromotion. Teaterhögskolan fyller 30 år

 

2010 I och med den nya universitetslagen blir Teaterhögskolan en offentligrättslig institution i stället för ett av statens räkenskapsverk

 

2013 Teaterhögskolan, Bildkonstakademin och Sibelius-Akademin slås samman till Konstuniversitetet.

Rektorer 1979–2012

Rektorer 1979–2012

Eero Melasniemi 1.8.1979–31.12.1982


Jouko Turkka 1.1.1983–31.7.1985


Outi Nyytäjä 1.8.1985–31.3.1987 (tjänstledig 1.1.-31.3.1987)


Marianne Möller 1.1.1987–31.7.1988 (vik. till 31.3.1987, tf till 31.7.1988)


Marja-Liisa Martón  1.8.1988–31.7.1990


Raila Leppäkoski 1.8.1990–31.7.1991


Kari Rentola 1.8.1991–31.7.1997 *


Lauri Sipari 1.8.1997–31.7.2005


Paula Tuovinen 1.8.2005–31.12.2012

 

* I enlighet med 20a § i förordningen om ändring av förordningen om Teaterhögskolan (813/91) valdes rektor och prorektor för första gången bland högskolans ordinarie lärare 1.8.1991. Före 1.8.1991 hade högskolan rektors- och prorektorsämbeten.

Biträdande rektorer och prorektorer 1979–2012

Biträdande rektorer och prorektorer 1979–2012

Marianne Möller  1.8.1979–31.12.1982


Johan Simberg  1.1.1987–31.7.1988


Marianne Möller 1.8.1988–31.5.1989 (tjänstledig 1.6.1989–31.5.1991)


Johan Simberg 1.9.1989–31.7.1990 (vik.)


Martin Kurtén 1.8.1990–31.5.1991


Johanna Enckell 1.8.1991*–31.12.1992


Lauri Sipari  1.1.1993–31.12.1996


Marja-Liisa Kuuranne-Autelo 1.1.1997–31.7.1997


Marjo Kuusela 1.8.1997–31.7.2000


Juha-Pekka Hotinen  1.8.2000–31.7.2005


Erik Söderblom 1.8.2005–31.10.2009


Maarit Ruikka 1.1.2010–31.12.2012
Esa Kirkkopelto 1.1.2010–31.12.2012

 

* Genom förordningen om ändring av förordningen om Teaterhögskolan (813/91) ändrades från 1.8.1991 tjänsten som biträdande rektor till prorektor och man började utse prorektor bland de ordinarie lärarna.

Professorer 1979–2016

Professorer 1979–2016

Listan har inte delats upp på tidsbundna tjänster och vikariat eller ordinarie tjänster.

 

Teaterkonst

Skådespelarkonst (professuren inrättades 1.8.1981)

Jouko Turkka 1.8.1981–31.12.1982        

Sarkola Asko 1.1.1983–31.7.1985          

Valkama Ritva 1.8.1985–31.8.1988 (tjänstledig 1.8.1987–31.8.1988)

Kurtén Martin 17.4.1989–31.12.1994 *

Idman Dick1.1.1995–30.4.2001

Söderblom Erik 1.1.2001–31.10.2009

Idman Dick 1.1.2011–31.12.2015

Carlsson Anders 1.1.2016 – 31.12.2020

* Genom Teaterhögskolans beslut av 9.2.1989 tjänst på den svenskspråkiga institutionen från 1.4.1989

 

Skådespelarkonst (inrättad 1.8.1991)

Heiskanen Kari  1.1.1992–31.12.1996

Leppäkoski Raila 10.2.1997–30.4.2003

Vierikko Vesa 1.8.2002–31.7.2012

Björkman Hannu-Pekka 1.2.2013–31.1.2018

 

Skådespelarkonst (inrättad 1.8.1992)

Väänänen Kari  1.11.1992–28.2.1998

Groth Marcus 1.8.1998–31.12.2002

Outinen Kati 1.8.2002–31.7.2013

Knihtilä Elina 1.8.2013–31.7.2018

 

Regi (inrättad 1.8.1985)

Turkka Jouko 1.8.1985–31.12.1988

Leppäkoski Raila 1.1.1989–30.6.1995  (skötte rektors uppgifter 1.8.1990–31.7.1991)

Korhonen Kaisa 1.8.1995–31.7.2000

Malmivaara, Juha 1.8.2000–31.7.2005

Myllyaho Mika  1.8.2005–31.12.2005

Ruikka  Maarit 1.8.2005-31.12.2015

Lavaste Saana 1.1.2016 – 31.12.2020

 

Dramaturgi (inrättad 1.8.1991)

Sipari Lauri   1.8.1991–31.12.1996

Saisio Pirkko  1.1.1997–30.6.2002

Virtanen Harri 1.1.2003–31.12.2006

Ruohonen Laura 1.6.2008–31.5.2013

Numminen Katariina 1.6.2013–31.7.2019

 

Teaterforskning (inrättad 1.8.1999)*

Paavolainen Pentti  1.8.1998–31.12.2001

 

* På grundval av det preciserande tjänstekollektivavtalet för universitets- och vetenskapsförvaltningen (17.2.1998) beslutade rektor 15.4.1998 att ändra tjänsten som biträdande professor till en professorstjänst.

 

Konstnärlig forskning (inrättad 1.1.2002)

Paavolainen Pentti 1.1.2002–31.7.2007

Kirkkopelto Esa 1.8.2007–31.7.2017


Konstnärlig forskning (inrättad 1.8.2012)

Rouhiainen Leena 1.8.2012–31.7.2017

 

Performance och teori (inrättad 1.8.2003)

Arlander Annette 1.8.2001–31.7.2012 *

Langenbach Ray 1.8.2013–31.7.2018

 

* Arlander hade en tidsbegränsad tjänst som professor, tills dess att professuren inrättades officiellt 1.8.2003

 

Danskonst

Danskonst (inrättad 1.8.1985)

Hämäläinen Soili 1.10.1988–31.12.1994

Kuusela Marjo 1.1.1995–31.12.2008

Monni Kirsi 1.1.2009–31.12.2023

 

Danskonst (inrättad 1.8.1990)*

Kitti Tommi  1.8.1990–31.7.1991           

Koivisto Ulla 1.8.1991–31.7.1992           

Kvarnström Kenneth 19.8.1993–31.5.1994         

Raatikainen Arja 15.8.1997–31.7.1998         

Sirén Ervi  1.8.1998–28.2.2007

Tenhula Ari  1.8.2007–31.7.2018

 

*Genom sitt beslut av 20.12.1994 avskaffade rektor tjänsten som biträdande professor i danskonst från 1.1.1995 och inrättade i dess ställe en tjänst som professor i danskonst. Denna tjänst kunde dock inte tillsättas och de tre första åren sköttes den genom temporära arrangemang. Tjänsten ombildades 15.4.1998, vilket gjorde att professuren kunde tillsättas genom kallelse.

 

Ljus- och ljuddesign

Ljuddesign (inrättad 1.8.1991)

Siegwulf Turek 1.9.1994–31.7.1999  (ett flertal tjänstledigheter 1994-1999)

Uimonen Markku 1.1.2000–31.12.2014

Humalisto Tomi 1.1.2015–31.12.2019

 

Ljusdesign (inrättad 1.8.2002)

Liimatainen Juhani 1.8.2002–31.7.2015

Kauppinen Jari 1.8.2015–31.7.2020

  

Teater- och danspedagogik

Teater- och danspedagogik (inrättad 1.1.2006 *)

Anttila Eeva, danspedagogik 1.1.2006–31.12.2020                          

 

* Genom rektors beslut av 9.2.2005 definierades undervisningsområdet för professuren som danspedagogik eller teaterpedagogik beroende på vem som utses till tjänsten.

Sekreterare och förvaltningsdirektörer 1979–2012

Sekreterare och förvaltningsdirektörer 1979–2012

Vilja Blummé 1.8.1979–31.12.1985 sekreterare (tjänstledig 1.9.1985–31.12.1985)


Anna-Riitta Piilonen  1.9.1985–31.12.1985 vik. sekreterare


Johanna Haavikko 1.1.1986–31.7.1986 tf sekreterare


Jukka-Pekka Timonen 8.1986–31.7.1988, extraordinarie sekreterare till 31.8.1987, tf förvaltningsdirektör 1.9.1987–31.7.1988


Riitta Väisänen 15.8.1988–31.12.2002 förvaltningsdirektör


Maarit Hildén 1.3.2003–5.8.2007 förvaltningsdirektör


Kirsi Munck 6.8.2007–31.12.2008 vik. förvaltningsdirektör


Esa Hämäläinen 1.1.2008–30.9.2011 förvaltningsdirektör