Yhdenvertaisesti säveltäen

Yhdenvertaisesti säveltäen -hankkeen (2019-2020) tavoitteena on lieventää alan sukupuolen mukaista ammatillista eriytymistä sekä edistää tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia.

Esittely

Keväällä 2019 käynnistynyt Yhdenvertaisesti säveltäen -hanke pyrkii vaikuttamaan myönteisesti taidemusiikin säveltämisen alan rooli- ja työnjakoihin, asenteisiin ja mielikuviin. Hankkeen puitteissa tehdään tutkimusta ja tutkimukseen perustuvaa kehittämistyötä, joka kohdistuu alan koulutukseen ja pedagogisiin käytäntöihin.

Yhdenvertaisesti säveltäen -hankkeen keskeisenä tavoitteena on lieventää alan sukupuolen mukaista ammatillista eriytymistä sekä edistää tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia. Se tarjoaa säveltämisen opetusta ja mentorointia ensisijaisesti 15-20-vuotiaille tytöille ja muunsukupuolisille – poikia kuitenkaan pois sulkematta.

Hankkeen tavoitteena on myös lisätä sukupuolitietoisuutta ja purkaa ennakkoluuloja nostamalla monipuolisesti esiin suomalaisia säveltäjiä ja heidän ammatillisia elämänkulkujaan tutkimuksen ja journalismin keinoin.

Hankkeen yhteystiedot

    • Heidi Partti

    • Professori, tutkimusopinnot, Musiikkikasvatus, Sibelius-Akatemia
    • +358400941699
    • Riikka Maria Talvitie

    • Lehtori, sävellys, Sävellys ja musiikinteoria, Sibelius-Akatemia

Hankkeen nimi

Yhdenvertaisesti säveltäen

Ajankohta

01/2019-11/2020

Rahoittaja

Wegeliuksen muistosäätiö, Musiikin edistämissäätiö (MES) & Suomen Säveltäjät ry

Tiimi

Tutkimushankkeen johtaja: Heidi Partti, koordinaattori: Riikka Talvitie

Yhteistyökumppanit

Suomen Säveltäjät ry, Sibelius-Akatemian sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelma, Music Finland ry

Lisätietoa hankkeesta

www.yhdenvertaisestisaveltaen.fi