Vastavuoroinen oppiminen teatterin ja työelämän välillä

Tutkimuksessa tarkastellaan muuttuvaa vastavuoroista asiantuntemusta ja ammatillista oppimista johtajien, asiantuntijoiden ja näyttelijöiden välillä.

Esittely

Taideala on laajentunut uusille toiminta-alueille ja toimintaympäristöihin. Samaan aikaan työelämässä johtajat, esimiehet ja asiantuntijat osallistuvat teatterillisiin valmennuksiin parantaakseen osaamistaan ja työtapojaan. Näissä kohtaamisissa oppiminen on kaksisuuntaista vaikuttaen osallistujien ammattiosaamiseen ja käytäntöihin.

Tässä tutkimuksessa selvitetään yhtäältä, miten erilaiset ammattikäytännöt kietoutuvat yhteistyössä toisiinsa ja toisaalta, miten käytännöt muuttuvat yhteistyölle altistumisen myötä. Tutkimuksen teoreettinen lähestymistapa tukeutuu kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan. Ammatillinen oppiminen nähdään vastavuoroisena asiantuntemuksena, “relational expertise” (Edwards 2012).

Tutkimus sisältää ammatillisen oppimisen ja kehittymisen aineistoja johtajilta, näyttelijöiltä ja asiantuntijatyötä tekeviltä. Huolimatta uuden tyyppisestä yhteistyöstä teatterin ja työelämän välillä ammatillisuuden kehittymistä ilmiönä ei ole laajasti tutkittu. Teatteri oppimisen muotona nousee yhä merkittävämpään rooliin, sillä erilaiset oppimisympäristöt ja niiden suora linkitys työhön joudutaan luomaan uudestaan osana työelämän muutosta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tehdä laajemmin johtopäätöksiä vastavuoroisesta oppimisesta teatterin ja työelämän välillä.

Hankkeen yhteystiedot

Satu-Mari Jansson
satu-mari@theatreworks.fi

Hankkeen nimi

Vastavuoroinen oppiminen teatterin ja työelämän välillä

Ajankohta

08/2020-06/2022

Rahoittaja

Työsuojelurahasto