Uniarts GINTL

Tutkimushankkeessa luodaan, kehitetään ja ylläpidetään kansainvälisiä koulutuskumppanuuksia vastuullisesti, yhdenvertaisesti ja kestävästi.

Colorful Uniarts GINTL logo

Esittely

UniArts GINTL on tutkimuksellinen yhteistyö, jossa luodaan ja ylläpidetään kansainvälisiä koulutuskumppanuuksia vastuullisesti, yhdenvertaisesti ja kestävästi. Tavoitteena on taiteellisen toiminnan ja tutkimuksen kautta dekolonisoida käsityksiä tiedosta ja tietämisen tavoista. Työryhmän jäsenet ovat: Heli Kauppila, Marika Orenius, Katja Thomson, Zipora Ogola and Aminkeng Atabong Alemanji.

Tavoitteena on dekolonisoida käsityksiä tiedosta ja tietämisen tavoista taiteeseen perustuvien käytäntöjen ja tutkimuksen avulla. Lisäksi pyrkimyksenä on luoda avoin, globaali foorumi monimuotoiselle dialogille opetuksen ja oppimisen saralla.

Yliopistopedagoginen opintojakso kehitteillä

Opintojakso tutustuttaa opettajat sekä tulevat taiteilijat ja opettajat ja tutkijat kriittisiin ja dekolonialistisiin teorioihin ja menetelmiin. Tavoitteena on tiedostaa taiteilijoiden ja opettajien koulutuksen käytäntöjen, koulutusjärjestelmien ja organisaatiorakenteiden sisältämää ja toimijoiden ruumiillistamaa koloniaalisuutta. Valtasuhteisiin, hierarkioihin ja arvojärjestelmiin liittyviä oletuksia pohditaan sekä yksilöllisesti että kollektiivisesti. Käsitteet, kuten antirasismi, tiedon dekolonisointi taiteen kautta, suomalainen/pohjoismainen poikkeuksellisuus, valkoisuus (esim. White Centering, White Supremacy, White Exceptionalism) ovat opintojakson teemoja ja keskeisiä elementtejä.

Ennen kaikkea opintojaksolla pohditaan, kuinka nämä teoriat ja metodologiat niveltyvät opetussuunnitelmiin, käytäntöön ja koulutuspolitiikkaan sekä yliopiston yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.

Yhteistyö käytännössä

Tiedon rakentaminen yhdessä on keskeinen osa tätä hanketta. Suomalaiset ja tansanialaiset kumppanit luovat yhdessä tietoa näiden lähestymistapojen kautta: kollaboratiivinen tutkimus (akateemiset julkaisut sekä muut julkaisut kuten blogit), yhteiset taideprojektit, luentosarjat sekä tutkimus- ja opintovierailut (yhteistyökumppaneiden vierailu Suomesta Tansaniaan ja Tansaniasta Suomeen).

UniArts GINTL -työryhmä luo projektin aikana avoimen digitaalisen alustan, joka mahdollistaa dialogin syntymisen opetuksessa ja oppimisessa ja jossa dialogi voi kasvaa ja kietoutua myös virallisen projektin päätyttyä. Näin voidaan myös löytää uusia osallistujia ja toiminnan muotoja yhteisen oppimisen edistämiseksi.

Hankkeen nimi

Uniarts GINTL (Global Innovation Network for Teaching and Learning)

Ajankohta

01/2021-12/2024

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tiimi

Heli Kauppila
Yliopistonlehtori, Yhteinen opetus, Avoin kampus, Taideyliopisto, heli.kauppila@uniarts.fi +358 40 7104205

Marika Orenius
Lehtori, Taidepedagogiikka, Kuvataideakatemia, Taideyliopisto, marika.orenius@uniarts.fi +358 50 4707289

Katja Thomson
Lehtori ja tutkijatohtori, Musiikkikasvatus, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, katja.thomson@uniarts.fi +358 50 3088364

Aminkeng A Alemanji (Amin)
Researcher on issues of Race/Racism/Antiracism/Antiracism Education, Head of Social Exclusion Masters Programme, Docent in Sociology with specific expertise in Studies in Diversity, Åbo Akademi, Turku, aminkeng.atabong@abo.fi

Zipora Ogola
Esiintyvä taiteilija ja opettaja, Suomi-Tansania -yhteyshenkilö, Global music ja Klassinen musiikki -maisteriohjelmien opiskelija, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, zipora.ogola@uniarts.fi

Lisätietoa hankkeesta

Lue lisää korkeakoulujen strategisen perusrahoituksen kansainvälisyysohjelmasta opetus- ja kulttuuriministeriön sivustolta.