Luovia ratkaisuja elinkeinoelämän tarpeisiin

Yhteistyö taiteen ja eri alojen välillä laajentaa työn tekemisen tapoja ja merkityksiä.

Valoa ja varjoa valkoisella seinäpinnalla.
Etelä-Pohjanmaan liiton, EU:n ja Vipuvoimaa EU:lta logot

Esittely

TYVI – Taiteen ja yritystoiminnan välinen yhteistyö uuden liiketoiminnan mahdollistajana -hanke vahvistaa Etelä-Pohjanmaan alueen yrityselämää luovien alojen osaamisen avulla. Lisäksi hankkeen tavoitteena on taiteen ja taiteellisen ajattelun roolin lisääminen Etelä-Pohjanmaalla sekä uusien työtilaisuuksien syntyminen yrittäjinä tai yrittäjämäisesti toimiville taideammattilaisille. Tavoitteena on osaltaan myös Etelä-Pohjanmaan yrityskehittämisen toimintaympäristön päivittäminen vahvistamalla luovien alojen näkökulmaa.

Hanke: 

  • kehittää osaamista
  • luo verkostoja
  • tuo yhteen yrityksiä sekä taide- ja kulttuurialan ammattilaisia
  • keskusteluttaa ja innostaa
  • tuottaa konkreettisia esimerkkejä
  • luo mahdollisuuksia
  • antaa todellisia ratkaisuehdotuksia
  • luo prosessimallin taiteilijan asiantuntijuuden hyödyntämisestä

Hankkeen tarkoituksena ei ole vain tuoda taidetta uuteen vuorovaikutukseen vaan antaa myös elinkeinoelämälle avaimia uusiin löytöihin.

Toimenpiteet

Hankkeen käytännön toteutuksesta voit lukea blogistamme. Sieltä löydän hankkeen ajankohtaiset toimenpiteet sekä tapahtumat ja lisäksi myös muita kirjoituksia ja kommentteja.

Hankkeen loppujulkaisu valmistui toukokuussa 2022. Sitä voi lukea sähköisenä toteuttajayliopistojen julkaisuarkistoista.

Toteuttajat

TYVI – Taiteen ja yritystoiminnan välinen yhteistyö uuden liiketoiminnan mahdollistajana -hankkeen mahdollistaa Pirkanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston tuki. Osarahoittajina ovat Seinäjoen kaupunki ja Seinäjoen yliopistokeskus. Hankkeen päätoteuttaja on Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö ja osatoteuttajana Turun yliopisto.

Hankkeen yhteystiedot

Asiantuntija, projektipäällikkö Jenni Latva, Taideyliopisto, puh. 040 710 4371, jenni.latva@uniarts.fi
Projektiasiantuntija Nanna Rintala, Turun yliopisto, puh. 040 507 4443, nanna.rintala@utu.fi

Hankeen toteuttajien ja rahoittajien logot

Hankkeen nimi

TYVI – Taiteen ja yritystoiminnan välinen yhteistyö uuden liiketoiminnan mahdollistajana

Ajankohta

01/2021-06/2022

Rahoittaja

Euroopan aluekehitysrahasto, Seinäjoen kaupunki & Seinäjoen yliopistokeskus