Taideyliopiston muistitietohanke

Historiafoorumin muistitietohanke kerää muistitietoa Taideyliopiston eri taidealoilla vaikuttaneilta henkilöiltä.

Sibelius-Akatemian entinen rehtori Tuomas Haapanen.
Riku Hämäläinen

Esittely

Historiafoorumin muistitietohanke kerää muistitietoa Taideyliopiston eri taidealoilla vaikuttaneilta henkilöiltä. Kerätyllä aineistolla saada kuva taideopetuksen arjesta niin käytännön opetustilanteissa eri aikoina kuin hallinnollisissa ja rakenteellisissa muutoksissa. Muistitieto tallennetaan arkistoon ja sitä hyödynnetään mm. tutkimuksissa ja opinnäytteissä nykyistä laajemman kokonaiskuvan saamiseksi suomalaisen taideopetuksen käytänteistä, kehityksestä ja muutoksista. Hankkeessa myös tutkitaan muistitiedon keräämiseen, käyttämiseen ja tallentamiseen liittyviä metodisia ja teoreettisia kysymyksiä.