Sprezzatura: Ideoista laskennalliseen ääneen

Vesa-Petri Norilon tutkimushanke käsittelee ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutusta musiikillisesta näkökulmasta.

Esittely

Vesa-Petri Norilon tutkimus Sprezzatura: Ideoista laskennalliseen ääneen käsittelee ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tapoja. Digitaalista signaalinkäsittelyä sovelletaan sekä akustisten soitinten musiikin taltioinnissa ja vahvistamisessa että pop- ja nykymusiikin ennenkuulumattomissa sähköisissä äänimaisemissa. Signaalinkäsittely on Norilon mukaan digitaaliajan soitinrakennusta.

Musiikillinen tietokoneohjelmointi voidaan ymmärtää myös visuaalisena, kuulonvaraisena tai kehollisena tehtävänä. Soittimien ja tietokoneiden maailmat lähentyvät uudistaen ajatteluamme sekä ohjelmoinnista, keksinnöistä että luovuudesta.

Hankkeen nimi

Sprezzatura: Ideoista laskennalliseen ääneen

Ajankohta

01/2017-12/2020

Rahoittaja

Suomen Akatemia