Runolaulukulttuurin kantele ja luovuuden dialogi

Arja Kastinen tutkii hankkeessaan runolaulukulttuurin suomalais-karjalaista kanteleimprovisaatiota, sen ilmenemismuotoja alkuperäisessä kontekstissaan sekä sen mahdollisuuksia tässä aikakaudessa.

Esittely

Hankkeen keskeisenä sisältönä on runolaulukulttuurin suomalais-karjalaisen kanteleimprovisaation tutkimus, sen erilaiset ilmenemismuodot alkuperäisessä kontekstissaan sekä sen mahdollisuudet ja ulottuvuudet tässä aikakaudessa. Aihe sisältää muun muassa soitin-, sävelmä-, kulttuuri- ja historiatutkimusta sekä improvisaation tutkimusta. Tavoitteena on tuoda esiin tietoa siitä, kuinka tätä erityistä musiikin tekemisen tapaa voidaan käyttää paitsi uuden musiikin luomiseen myös erilaisten työpajojen ja muun muassa musiikkikasvatuksen työvälineenä.

Ajankohta

09/2021-07/2023

Yhteyshenkilöt

Arja Kastinen
kantele@temps.fi