Prototyyppi harkintaan – jatkuva prototyyppi julkisen tilan kehityksen mahdollisuutena

Taiteellisessa tutkimuksessaan Denise Ziegler kääntää nykyhetken prototyypiksi tulevasta.

Esittely

Denise Ziegler testaa taiteellisella ja tutkimuksellisella työskentelyllään, mille tulevalle tilanteelle nykyisessä ympäristössämme löytyvä tilanne voisi toimia prototyyppinä. Prototyyppiajattelu ikään kuin kääntää mielikuvituksen avulla aikajanan siten, että nykyisyydestä eli ”löytötilanteesta” päätellään minkälaisen mahdollisen tulevan tilanteen alku se voisi olla. Tässä koetilanteessa taideteos paljastaa jo olemassa olevassa sen prototyyppiominaisuuden. 

Mielikuvituksen käynnistämä jatkuva prototyyppi tuo esiin sen, mistä urbaani ympäristömme koostuu ja miten sen koemme. Tutkimuksen hypoteesi on, että jokaisella urbaanin tilan käyttäjällä on validia, kokemuksellista tietoa ympäristöstä, jossa hän liikkuu.  

Jatkuva prototyyppi –käsite on syntynyt Zieglerin ja tämän kollegoiden välisissä keskusteluissa. Hän on pohtinut yhdessä Petri Kaverman ja Tero Heikkisen kanssa sitoutumattomana ryhmänä erilaisia taiteen ja designin yhdistäviä kysymyksiä, erityisesti koskien taiteen ja designin tuotosten alkuperää. Pohdinnat ovat johtaneet mm. artikkeliin Tiede & Edistys -aikakauslehdessä (4/2017). Keskustelut jatkuvat edelleen.

Ziegler pyrkii teoksissaan ottamaan kantaa julkisessa tilassa vallitseviin olosuhteisiin sekä vaikuttamaan niistä tehtyihin uusiin tulkintoihin. Tähän kuuluu myös julkisen taiteen merkityksen ja aseman uudelleenarvioiminen.

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Prototyyppi harkintaan – jatkuva prototyyppi julkisen tilan kehityksen mahdollisuutena

Rahoittaja

Taideyliopisto