Politics of Equality in Finnish Opera

Akatemiatutkija Liisamaija Hautsalo tarkastelee 5-vuotisessa tutkimushankkeessaan (2017-2022) suomalaista oopperaa suomalaisen yhteiskunnan perusarvon, tasa-arvon, näkökulmasta.

Esittely

Suomessa sävelletään oopperaa kansainvälisesti ajatellen paljon. Musiikkitieteen lisäksi poliittista historiaa, sosiologiaa, antropologiaa ja kasvatustiedettä hyödyntävä tutkimus lähtee oletuksesta, että suomalaisen oopperan elinvoimaisuuden taustalla on kaksi poliittis-historiallista tekijää: 1800-luvun jälkipuoliskolla syntynyt fennomaaninen sivistyskäsitys ja 1960-luvulla suomalaisessa hyvinvointivaltiossa 1960-luvulta alkaen harjoitettu kulttuuripolitiikka.

Tutkimus olettaa, että oopperan tasa-arvoistuminen on erityisesti suomalainen ilmiö ja että pyrkimys tasa-arvoon näkyy esimerkiksi oopperan teemoissa ja aiheissa, henkilöhahmoissa, esityspaikoissa, säveltämisessä, yleisön rakenteessa, laulutyylissä sekä rahoituksessa. Tutkimus osoittaa, että suomalaisen oopperan elinvoimaisuus Suomessa perustuu sen tasa-arvoa tuottaviin käytäntöihin.

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Politics of Equality in Finnish Opera

Ajankohta

01/2017-12/2022

Rahoittaja

Suomen Akatemia