Poliittisuus ja julkinen pedagogiikka musiikin korkeakoulutuksessa

Hanke pyrkii lisäämään ymmärrystä poliittisuudesta osana ammattimuusikkoutta sekä edistämään ekologis-taiteellista mielikuvitusta ja muutoskeskeistä systeemiajattelua musiikin korkeakoulutuksessa.

Hankkeen esittely

Tutkimus toteutetaan kansainvälisten kumppanien kanssa pohjoismaisissa musiikkiyliopistoissa sekä esittävän musiikin opiskelijoiden, opettajien ja koulutusjohtajien kanssa Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Osallistavien prosessien avulla hankkeessa rakennetaan uudenlaisia muusikkouden käytänteitä ja yhteiskunnallisesti merkittävää, vastuullista musiikin korkeakoulupolitiikkaa.

Taideyliopiston tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin toimikunta on arvioinut hankkeen eettisen hyväksyttävyyden 23.10.2023.

Tut­ki­mus­tie­do­te ja tie­to­suo­jail­moi­tus Po­liit­ti­suus ja jul­ki­nen pe­da­go­giik­ka musii­kin kor­kea­kou­lu­tuk­ses­sa -tut­ki­mus­hank­kee­seen osal­lis­tu­vil­le

Hankkeen tapahtumat

Muusi­kot yh­teis­kun­nas­sa – yh­teis­kun­ta muusi­kois­sa -tapahtuma Musiikkitalossa 8.2.2024

Avajaispuhe (englanniksi) – Tuulikki Laes, Taideyliopisto ja keynote-luento (englanniksi) – professori Gert Biesta, Edinburghin yliopisto, Iso-Britannia.

Avaa video Youtubessa nähdäksesi tilaisuuden englanninkieliset teksitykset.

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Poliittisuus ja julkinen pedagogiikka musiikin korkeakoulutuksessa

Ajankohta

09/2023-08/2027

Rahoittaja

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (KY)

Tiimi

Hankkeen johtava tutkija: MuT Tuulikki Laes, akatemiatutkija, yliopistotutkija

Hankkeen post doc -tutkija: MuT Taru Koivisto, tutkijatohtori