Oma luokkahuone

Nuppu Koivisto-Kaasik tutkii naisoletettuja pianonsoitonopettajia, intersektionaalisuutta ja musiikkielämän sukupuolittuneita valtarakenteita Helsingissä ja Tallinnassa vuosina 1861–1924.

Kaksi naista istuu pianon äärellä mustavalkoisessa kuvassa. Nuorempi soittaa, vanhempi kuuntelee.

Esittely

Tässä projektissa tutkitaan naisia pianonsoiton opettajina Helsingissä ja Tallinnassa vuosina 1861–1924. Vaikka näissä monikielisissä kaupungeissa toimi satoja merkittäviä pianopedagoginaisia, he ovat jääneet historiankirjoituksen marginaaleihin. Analysoimalla piano-opettajien sosiaalista asemaa ja heidän kokemaansa syrjintää hanke haastaa musiikin historian miesvoittoisia sekä sukupuolittuneita kaanoneita.

Projektissa ei keskitytä kahdenvälisiin Suomi–Viro-suhteisiin vaan tarkastellaan kumpaakin kohdekaupunkia Suomenlahden alueen ja Venäjän keisarikunnan viitekehyksissä. Näin hanke purkaa musiikin historian nationalistisia ja imperialistisia myyttejä.

Lisäksi projektissa kehitetään uusi intersektionaalinen, historialliseen sosiologiaan, feministiseen musiikkitieteeseen sekä uusiin imperialismin historioihin pohjautuva lähestymistapa naismuusikoiden tutkimukseen. Tämä teoreettinen avaus ei ole hyödyksi vain historioitsijoille, vaan se on sovellettavissa epätasa-arvon tarkastelemiseen myös nykyajan musiikkielämässä.

Tutkijatohtorihanketta rahoittaa Suomen Akatemia (2022–2025).

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Oma luokkahuone: naisoletetut pianonsoitonopettajat, intersektionaalisuus ja musiikkielämän sukupuolittuneet valtarakenteet Helsingissä ja Tallinnassa 1861–1924

Ajankohta

09/2022-08/2025

Rahoittaja

Suomen Akatemia