Nordic Choreographic Platform (NCP)

Pohjoismainen verkostoalusta kehittää koreografian pedagogiikkaa ja tukee opiskelijoiden kansainvälistä verkostoitumista.

Kolme opiskelijaa kiipeämässä Saana -tunturille.
Sara Grotenfelt

Esittely

Olemme olleet mukana kehittämässä ja vakiinnuttamassa Nordic Choreographic Platformia (NCP). Alusta tukee pohjoismaista koulutusvaihtoa ja -yhteistyötä koreografian alalla ja se on osa koreografian koulutusohjelman vuosittaista opinto-ohjelmaa. Sen toteutustavat vaihtelevat lukuvuosittain. 

Alustan tavoitteena on mahdollistaa opiskelijalle kansainvälinen oppimisympäristö. Se laajentaa opiskelijan mahdollista tulevaisuuden ammattikenttää tukemalla verkostoitumista sekä muiden opiskelijoiden että tuotantotahojen kanssa. 

Alustaan liittyvissä opinnoissa opiskelija tutustuu erilaisiin koreografian pedagogiikan ja taiteellisen tutkimuksen diskursseihin. Lisäksi opiskelija pääsee osallistumaan pohjoismaisiin koreografian alan tapahtumiin ja oppii hahmottamaan näiden toimintaympäristöjen eroja ja yhtäläisyyksiä.

Hankkeessa ovat mukana Danish National School of Performing Arts (DASPA), Norjan taidekorkeakoulu (KHIO), sekä Tukholman taideyliopisto.

Verkostossa tapahtunutta

Hankkeen yhteystiedot

    • Kirsi Monni

    • Professori, Koreografian maisteriohjelma, Teatterikorkeakoulu
    • +358405456350

Hankkeen nimi

Nordic Choreographic Platform

Yhteistyökumppanit

  • Danish National School of Performing Arts (DASPA)
  • Norjan taidekorkeakoulu (KHIO)
  • Tukholman taideyliopisto