Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat

Heikki Uimosen johtama hanke keskittyy monimuotoisten suomalaisten äänimaisemien tallennukseen ja tutkimukseen.

Esittely

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hanke on kaksivuotinen äänimaisemien tallennus- ja tutkimushanke. Sen järjestää Suomen Akustisen Ekologian Seura ry yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Yleisradion, Tampereen yliopiston, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian, Tampereen ammattikorkeakoulun, Åbo Akademin, Itä-Suomen yliopiston sekä HiKuMa- ja Kuulumia-hankkeiden kanssa. Suomen Kulttuurirahasto on tukenut hanketta.

Hankkeen taustaa

Viimeisen kymmenen vuoden aikana kotimaiset ja kansainväliset tieteelliset julkaisut, konferenssit ja taideprojektit sekä alan yliopistollinen koulutus ja jatkotutkinnot ovat tuoneet uusia näkökulmia monimuotoiseen suomalaiseen äänimaisemaan. Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hankkeen kannalta oleellisia ovat Acoustic Environments in Change ja Soundscapes and Cultural Sustainability -tutkimusprojektit, Pirkanmaan äänimaisemat -hanke, kaksi valmistunutta väitöskirjaa sekä Yleisradion toteuttamat Äänien illat, joissa asiantuntijat ottavat vastaan puheluja ja keskustelevat ympäristön äänistä ja äänten kulttuurista. Turku kuuntelee ja European Acoustic Heritage -projektien yhteydessä tarkasteltiin äänten kulttuuriperintöä eri osissa Eurooppaa.

Viimeksi mainittu osoitti, kuinka digitaalisen median kehittyminen antaa uusia interaktiivisia mahdollisuuksia tehdä äänimaisemaa tunnetuksi näyttelyissä ja internetissä. (Järviluoma et al. 2009; SoCS 2013; PÄM 2009; Vikman 2007; Kytö 2013, ÄI 2013, TK 2011; Uimonen 2011 a & b.) Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hankkeen toimeenpanijat olivat osallisina kaikissa yllämainituissa projekteissa. Lisäksi uuden tiedon kertyminen ja sen myötä syntyneet tuoreet lähestymiskulmat antavat perustellun syyn tarkastella suomalaisten äänimaisemakäsityksiä uuden, koko maan kattavan keräyksen avulla.

Hankkeen taustalla on kolmivuotinen projekti Sata suomalaista äänimaisemaa (2004–2006; SSÄ 2013), jonka Suomen Akustisen Ekologian Seura (SAES) organisoi ja toteutti Suomen kulttuurirahaston taloudellisella tuella. Tallennus-, suojelu- ja tutkimusprojekti oli ensimmäinen suomalaista äänimaisemaa laajasti kartoittava ja tallentava hanke. Sen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta, kiinnostusta ja ymmärrystä äänimaiseman merkitykseen ihmisen elinympäristön ja hyvinvoinnin kannalta sekä tuoda esiin suomalaisen äänimaiseman moninaisuus urbaanissa ja maaseutuympäristöissä. Sata suomalaista äänimaisemaa -projekti toteutettiin yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston, Tampereen ammattikorkeakoulun, Yleisradion, Turun yliopiston (musiikkitieteen oppiaine), Åbo Akademin (musikvetenskap), Sibeliusmuseon ja Tampereen yliopiston (musiikintutkimuksen laitos) kanssa.

Hankkeen yhteydessä kerättiin kirjallisia kuvauksia äänistä ja tallennettiin ääniympäristöjä Suomen maantieteellisten rajojen sisältä. Järjestämäämme kirjoituskilpailuun vastaanotimme lähes kahdeksansataa ehdotusta merkityksellisistä ja tärkeistä äänistä ja äänimaisemista. Keruumateriaalista julkaistiin kirja cd-liitteineen, joka sisälsi kirjoitettuja ja äänellisiä dokumentteja eri äänimaisemakokemuksista. Sata suomalaista äänimaisemaa -projekti sai runsaasti myönteistä julkisuutta. Suomen Estetiikan Seura palkitsi määräajassa ja tavoitelluin päämäärin toteutuneen hankkeen Vuoden esteettisen teon kunniamaininnalla (VET 2006). Keruusta ja sen yhteydessä kirjoitetuista tutkimusartikkeleista on luennoitu lukuisissa tieteellisissä konferensseissa kotimaassa ja ulkomailla.

Hankkeen koordinaattori

  • professori Heikki Uimonen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, SAES r.y. 

Johtoryhmä

  • professori Helmi Järviluoma-Mäkelä, Itä-Suomen yliopisto, SAES ry; 
  • professori Johannes Brusila, Åbo Akademi;
  • tutkija, FT Meri Kytö, Tampereen yliopisto, SAES ry; 
  • yliopettaja, TeL Ari Koivumäki, Tampereen ammattikorkeakoulu, Taide ja viestintä; 
  • toimittaja Jukka Mikkola & tuottaja Pertti Ylikojola, YLE; 
  • projektituottaja, HuK Kaisa Ruohonen, SAES ry
  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkisto