Music for Social Impact – Sosiaalisesti vaikuttava musiikki

Hankkeessa tutkitaan osallistavaa musiikkitoimintaa harjoittavien muusikoiden työtä, toimintaympäristöjä ja ammatillisia näkemyksiä.

SIMM-hankkeen tutkijat ryhmäkuvassa

Esittely

Hankkeessa tutkitaan osallistavaa, sosiaalisesti sitoutunutta musiikkitoimintaa, jota kutsutaan myös sosiaalisesti vaikuttavaksi musiikin tekemiseksi (Socially Impactful Music Making eli SIMM). Toimintaa tarjotaan sosiaalista tukea tarvitseville ryhmille (kuten asunnottomat, vangit, mielenterveyspotilaat tai hoivakotiasukkaat), mutta se voi myös olla kaikille avointa. SIMM tukee osallistujia tekemään ja esittämään musiikkia niin, että samalla edistetään sosiaalisia päämääriä. 

SIMM-toimintaa tutkitaan hankkeessa sitä harjoittavien muusikoiden näkökulmasta. Hankkeen tutkijoita kiinnostavat erityisesti muusikoiden kokemukset ja näkemykset tästä työstä ja sen vaikutuksista.

Tutkimus on kansainvälisesti vertaileva, ja sitä tehdään Suomen lisäksi Britanniassa, Belgiassa ja Kolumbiassa.

SIMM-hankkeen tutkijat ryhmäkuvassa
SIMM-hankkeen tutkijat ryhmäkuvassa.

Hankkeen vaiheet

SIMM-toimintaan kohdistuva tutkimus on kolmevuotinen ja sisältää neljä vaihetta:

1) julkiseen aineistoon perustuva vertaileva kartoitus,

2) kysely muusikoille,

3) haastattelut (25-40 kussakin maassa) sekä

4) syventävät case-tarkastelut.

Julkaisut

Sloboda, J., Baker, G., De bisschop, A., Karttunen, S., Mazzola , A., Rojas, J. S., Van Zijl, A., Westerlund, H., & Zapata Restrepo, G. (2020). Music for social impact: An overview of context, policy and activity in four countries, Belgium, Colombia, Finland, and the UK. Finnish Journal of Music Education, 23(1–2), 116–143. https://issuu.com/sibelius-akatemia/docs/fjme_vol23_nro1_2_web__1_

Westerlund, H. & Karttunen, S. (2024, OnlineFirst). The protean music career as asociopolitical orientation: The intersecting, non-hierarchical work values of socially engaged musicians. Musicae Scientiae. https://doi.org/10.1177/10298649231222

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Music for Social Impact – Sosiaalisesti vaikuttava musiikki

Ajankohta

01/2020-01/2022

Rahoittaja

Arts and Humanities Research Council (AHRC), Britannia

Vastuuorganisaatio

Hanketta johtaa professori John Sloboda Guildhall School of Music & Dramasta.

Lisätietoa hankkeesta

Tutustu hankkeeseen syvemmin Guildhall Schoolin sivulla englanniksi.