Music for Social Impact – Sosiaalisesti vaikuttava musiikki (2020-2022)

Hankkeessa tutkitaan osallistavaa musiikkitoimintaa harjoittavien muusikoiden työtä, toimintaympäristöjä ja ammatillisia näkemyksiä.

Esittely

Hankkeessa tutkitaan osallistavaa, sosiaalisesti sitoutunutta musiikkitoimintaa, jota kutsutaan myös sosiaalisesti vaikuttavaksi musiikin tekemiseksi (Socially Impactful Music Making eli SIMM). Toimintaa tarjotaan sosiaalista tukea tarvitseville ryhmille (kuten asunnottomat, vangit, mielenterveyspotilaat tai hoivakotiasukkaat), mutta se voi myös olla kaikille avointa. SIMM tukee osallistujia tekemään ja esittämään musiikkia niin, että samalla edistetään sosiaalisia päämääriä. 

SIMM-toimintaa tutkitaan hankkeessa sitä harjoittavien muusikoiden näkökulmasta. Hankkeen tutkijoita kiinnostavat erityisesti muusikoiden kokemukset ja näkemykset tästä työstä ja sen vaikutuksista.

Hankkeen rakenne ja rahoitus

Music for Social Impact -hanketta johtaa professori John Sloboda Guildhall School of Music & Dramasta. Tutkimus on kansainvälisesti vertaileva, ja sitä tehdään Suomen lisäksi Britanniassa, Belgiassa ja Kolumbiassa.

Hanketta rahoittaa Arts and Humanities Research Council (AHRC) Britanniassa.

Hankkeen kesto ja vaiheet

SIMM-toimintaan kohdistuva tutkimus on kolmevuotinen ja sisältää neljä vaihetta:

1) julkiseen aineistoon perustuva vertaileva kartoitus,

2) kysely muusikoille,

3) haastattelut (25-40 kussakin maassa) sekä

4) syventävät case-tarkastelut.

Julkaisut

Tutkimuksen tulokset julkaistaan pääosin vuoden 2022 aikana.

 • Hankkeen ensimmäisen, eri maiden sosiaalista musiikkitoimintaa kartoittavan vaiheen tulokset julkaistaan vuoden 2020 lopulla Musiikkikasvatus-lehdessä. 
  • Sloboda, J., Baker, G., De bisschop, A., Karttunen, S., Mazzola, A., Rojas, J., Van Zijl, A., Westerlund, H. & Zapata Restrepo, G. (tulossa). Music for Social Impact: an overview of context, policy and activity in four countries, Belgium, Colombia, Finland, and the UK. 

Suomen osahankkeen tutkijat

  • Sari Karttunen

  • Yliopistotutkija, Y/Taidekasvatuksen tutkimuksen tk CERADA, Taideyliopisto
  • sari.karttunen@uniarts.fi
  • Heidi Westerlund

  • Professori, S/MuTri-tohtorikoulu, Sibelius-Akatemia
  • +358505015622
  • heidi.westerlund@uniarts.fi