Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Music for Social Impact – Sosiaalisesti vaikuttava musiikki

Hankkeessa tutkitaan osallistavaa musiikkitoimintaa harjoittavien muusikoiden työtä, toimintaympäristöjä ja ammatillisia näkemyksiä.

SIMM-hankkeen tutkijat ryhmäkuvassa

Esittely

Hankkeessa tutkitaan osallistavaa, sosiaalisesti sitoutunutta musiikkitoimintaa, jota kutsutaan myös sosiaalisesti vaikuttavaksi musiikin tekemiseksi (Socially Impactful Music Making eli SIMM). Toimintaa tarjotaan sosiaalista tukea tarvitseville ryhmille (kuten asunnottomat, vangit, mielenterveyspotilaat tai hoivakotiasukkaat), mutta se voi myös olla kaikille avointa. SIMM tukee osallistujia tekemään ja esittämään musiikkia niin, että samalla edistetään sosiaalisia päämääriä. 

SIMM-toimintaa tutkitaan hankkeessa sitä harjoittavien muusikoiden näkökulmasta. Hankkeen tutkijoita kiinnostavat erityisesti muusikoiden kokemukset ja näkemykset tästä työstä ja sen vaikutuksista.

Tutkimus on kansainvälisesti vertaileva, ja sitä tehdään Suomen lisäksi Britanniassa, Belgiassa ja Kolumbiassa.

SIMM-hankkeen tutkijat ryhmäkuvassa
SIMM-hankkeen tutkijat ryhmäkuvassa.

Hankkeen vaiheet

SIMM-toimintaan kohdistuva tutkimus on kolmevuotinen ja sisältää neljä vaihetta:

1) julkiseen aineistoon perustuva vertaileva kartoitus,

2) kysely muusikoille,

3) haastattelut (25-40 kussakin maassa) sekä

4) syventävät case-tarkastelut.

Julkaisut

Tutkimuksen tulokset julkaistaan pääosin vuoden 2022 aikana.

 • Hankkeen ensimmäisen, eri maiden sosiaalista musiikkitoimintaa kartoittavan vaiheen tulokset julkaistaan vuoden 2020 lopulla Musiikkikasvatus-lehdessä. 
  • Sloboda, J., Baker, G., De bisschop, A., Karttunen, S., Mazzola, A., Rojas, J., Van Zijl, A., Westerlund, H. & Zapata Restrepo, G. (tulossa). Music for Social Impact: an overview of context, policy and activity in four countries, Belgium, Colombia, Finland, and the UK. 

Hankkeen yhteystiedot

  • Sari Karttunen

  • Yliopistotutkija, Tutkimusinstituutti, Tutkimus ja tohtorikoulutus
   Vieraileva tutkija, Tutkimusinstituutti, Tutkimus ja tohtorikoulutus
  • Heidi Westerlund

  • Professori, musiikkikasvatus, tohtorikoulutus, MuTri-tohtorikoulu, Sibelius-Akatemia
  • +358505015622

Hankkeen nimi

Music for Social Impact – Sosiaalisesti vaikuttava musiikki

Ajankohta

01/2020-01/2022

Rahoittaja

Arts and Humanities Research Council (AHRC), Britannia

Vastuuorganisaatio

Hanketta johtaa professori John Sloboda Guildhall School of Music & Dramasta.

Lisätietoa hankkeesta

Tutustu hankkeeseen syvemmin Guildhall Schoolin sivulla englanniksi.