Muistoihin kaivertuneet tilat – valotuksia kokemuksiin mielisairaalasta

Monialainen tutkimushanke tutkiisuomalaisten mielisairaalamuistoja SKS:n kansanrunousarkiston kanssa kerätyn aineiston avulla.

Esittely

Muistot kattavat ajanjakson 1930-luvulta 2000-luvulle ja muistelutekstejä – noin 500 sivua – ovat tuottaneet sairaaloiden potilaat, heidän omaisensa ja ystävät, henkilökunta ja henkilökunnan lapset. Tutkimisen ytimessä ovat mielisairaalat elettyinä tiloina, joihin sijoittuu keskenään jännitteisiä ja ristiriitaisia kokemuksia. Näitä vaikeasti sanallistettavia kokemuksia lähestytään hankkeessa fenomenologiaa ja diskursiivista tutkimusotetta yhdistäen sekä keskitytään kokemusten tilallisuuteen ja ruumiillisuuteen.

Monialaisella lähestymistavallaan tutkimushanke haastaa myös tiedon tuottamisen ja tietämisen tapoja sekä mielisairaalahoitoon liittyviä tiedon hierarkioita, käytänteitä ja eettisiä perusteita.

Kirsi Heimonen (Taideyliopisto) tutkii taiteellisessa tutkimuksessaan mielisairaalamuistoja affektiivisina atmosfääreinä, jotka vaikuttavat kirjoitetuissa muistoissa ja majailevat mielisairaalarakennuksissa ympäristöineen. Hänen ruumiillinen lähestymisensä perustuu somaattiseen menetelmään, Skinner Releasing -tekniikkaan.

Hankkeen muut tutkijat

Saara Jäntti (vastuullinen tutkija), Sari Kuuva, Karoliina Maanmieli ja Anu Rissanen ovat Jyväskylän yliopistosta, ja he työstävät muistoja taiteiden, historian ja tekstintutkimuksen keinoin.

Hanke on Koneen säätiön rahoittama (2017-2020).

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Muistoihin kaivertuneet tilat

Ajankohta

01/2017-12/2021

Rahoittaja

Koneen Säätiö

Yhteistyökumppanit

Jyväskylän yliopisto