Muistoihin kaivertuneet tilat. Valotuksia kokemuksiin mielisairaalasta

Kirsi Heimosen tutkimushanke (2017-2020)

Esittely

Muistoihin kaivertuneet tilat on monialainen tutkimushanke, jossa tutkitaan suomalaisten mielisairaalamuistoja SKS:n kansanrunousarkiston kanssa kerätyn aineiston avulla.

Muistot kattavat ajanjakson 1930-luvulta 2000-luvulle ja muistelutekstejä – noin 500 sivua – ovat tuottaneet sairaaloiden potilaat, heidän omaisensa ja ystävät, henkilökunta ja henkilökunnan lapset. Tutkimisen ytimessä ovat mielisairaalat elettyinä tiloina, joihin sijoittuu keskenään jännitteisiä ja ristiriitaisia kokemuksia. Näitä vaikeasti sanallistettavia kokemuksia lähestytään hankkeessa fenomenologiaa ja diskursiivista tutkimusotetta yhdistäen sekä keskitytään kokemusten tilallisuuteen ja ruumiillisuuteen.

Kirsi Heimonen (Taideyliopisto) tutkii taiteellisessa tutkimuksessaan mielisairaalamuistoja affektiivisina atmosfääreinä, jotka vaikuttavat kirjoitetuissa muistoissa ja majailevat mielisairaalarakennuksissa ympäristöineen. Hänen ruumiillinen lähestymisensä perustuu somaattiseen menetelmään, Skinner Releasing -tekniikkaan. Hankkeen muut tutkijat: Saara Jäntti (vastuullinen tutkija), Sari Kuuva, Karoliina Maanmieli ja Anu Rissanen ovat Jyväskylän yliopistosta, ja he työstävät muistoja taiteiden, historian ja tekstintutkimuksen keinoin. Monialaisella lähestymistavallaan tutkimushanke haastaa myös tiedon tuottamisen ja tietämisen tapoja sekä mielisairaalahoitoon liittyviä tiedon hierarkioita, käytänteitä ja eettisiä perusteita.

Hanke on Koneen säätiön rahoittama (2017-2020).