Luova kanssakirjoittaminen taiteilijapedagogiikkana

Hanke tarkastelee kollektiivista kirjoittamista taiteellisen ajattelun ja taiteilijapedagogiikan kontekstissa.

Esittely

Aino-Kaisa Koistisen luovan kanssakirjoittamisen projekti tarkastelee yhteisöllistä kirjoittamista feministisenä, paikantuneena ja ruumiillisena praktiikkana taiteellisen ajattelun ja taiteilijapedagogiikan kontekstissa. Yhteisöllinen kirjoittaminen, tai kanssakirjoittaminen (writing-with), ei tarkoita hankkeessa vain kirjoittamista muiden ihmisten, kuten toisten tutkijoiden tai taiteilijoiden, kanssa. Se voi olla kirjoittamista taiteellisten, kirjallisten ja akateemisten perinteiden, henkilökohtaisten ja jaettujen historioiden, toisenlajisten eläinten, rakennettujen ja luonnonmaisemien sekä muiden enemmän-kuin-inhimillisten toimijoiden kanssa. Millaista taiteellista ajattelua ja paikantunutta tietoa kanssakirjoittaminen tuottaa ja mitä vaikutuksia tällä on ympäristösensitiiviselle ja eko-oikeudenmukaiselle taiteilijapedagogiikalle? Entä millaisia kollektiivisia esteettisiä, poeettisia, eettisiä ja myös aktivistisia käytänteitä kanssakirjoittaminen avaa niin kutsutun antroposeenin ajan yhteenkietoutuneiden kriisien, tai monikriisin, aikana? Vastatakseen näihin kysymyksiin projekti tuo yhteen feministisen pedagogiikan, ympäristö- ja eko-oikeudenmukaisuuden pedagogiikan ja taiteilijapedagogiikan, joita tarkastellaan suhteessa kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen, queer- ja sukupuolentutkimuksen, feministisen posthumanismin, ekofeminismin ja eläinetiikan teorioihin sekä Koistisen taiteelliseen praktiikkaan, luovaan kirjoittamiseen.

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Luova kanssakirjoittaminen taiteilijapedagogiikkana – Feministisiä, yhteisöllisiä käytänteitä kirjoittamiseen monikriisin aikana (LuMo)

Ajankohta

01/2023-12/2026

Rahoittaja

Hanke on osa Suomen Akatemian rahoittamaa profilointialuetta ”Artistic thinking that is driven by artist pedagogy”.