Luova kanssakirjoittaminen taiteilijapedagogiikkana

Hanke tarkastelee kollektiivista kirjoittamista taiteellisen ajattelun ja taiteilijapedagogiikan kontekstissa.

Esittely

Luova kanssakirjoittaminen taiteilijapedagogiikkana

Aino-Kaisa Koistisen kanssakirjoittamisen projekti tarkastelee yhteisöllistä kirjoittamista taiteellisen ajattelun ja taiteilijapedagogiikan kontekstissa. Yhteisöllinen kirjoittaminen, tai kanssakirjoittaminen (writing-with), ei tarkoita hankkeessa vain kirjoittamista muiden ihmisten, kuten toisten tutkijoiden tai taiteilijoiden, kanssa. Se voi olla kirjoittamista taiteellisten, kirjallisten ja akateemisten perinteiden, henkilökohtaisten ja jaettujen historioiden, toislajisteneläinten, rakennettujen ja luonnonmaisemien sekä muiden ei-inhimillisten toimijoiden kanssa. Millaista taiteellista ajattelua ja paikantunutta tietoakanssakirjoittaminen tuottaa, ja mitä vaikutuksia tällä on ympäristösensitiiviselle ja eko-oikeudenmukaiselle taiteilijapedagogiikalle? Entä millaisia laajempia kollektiivisia esteettisiä, poeettisia, eettisiä ja myös aktivistisia antroposeenin ajan käytänteitä kanssakirjoittaminen avaa?

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Luova kanssa-kirjoittaminen taiteilijapedagogiikkana

Ajankohta

01/2023-12/2026

Rahoittaja

Hanke on osa Suomen Akatemian rahoittamaa profilointialuetta ”Artistic thinking that is driven by artist pedagogy”.