Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Luova kanssa-kirjoittaminen taiteilijapedagogiikkana

Hanke tarkastelee kollektiivista kirjoittamista taiteellisen ajattelun ja taiteilijapedagogiikan kontekstissa.

Esittely

Aino-Kaisa Koistisen kanssa-kirjoittamisen projekti tarkastelee kollektiivista kirjoittamista taiteellisen ajattelun ja taiteilijapedagogiikan kontekstissa. Kollektiivinen kirjoittaminen, tai kanssa-kirjoittaminen, ei tarkoita hankkeessa vain kirjoittamista muiden ihmisten, kuten toisten tutkijoiden tai taiteilijoiden, kanssa. Se voi olla kirjoittamista taiteellisten, kirjallisten ja akateemisten perinteiden, henkilökohtaisten ja jaettujen historioiden, toislajisten eläinten, rakennettujen ja luonnonmaisemien sekä muiden ei-inhimillisten toimijoiden kanssa. Millaista taiteellista ajattelua ja paikantunutta tietoa muiden kanssa kirjoittaminen tuo esiin, ja mitä vaikutuksia tällä on ympäristösensitiiviselle ja eko-oikeudenmukaiselle taiteilijapedagogiikalle? Entä millaisia laajempia kollektiivisia esteettisiä, poeettisia, eettisiä ja myös aktivistisia antroposeenin ajan käytänteitä kanssa-kirjoittaminen avaa?

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Luova kanssa-kirjoittaminen taiteilijapedagogiikkana

Ajankohta

01/2023-12/2026

Rahoittaja

Hanke on osa Suomen Akatemian rahoittamaa profilointialuetta ”Artistic thinking that is driven by artist pedagogy”.