Luode

LUODE – luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä -hankkeessa vahvistetaan nuorten työelämätaitoja luonto- ja taidekasvatuksen avulla.

Esittely

LUODE – luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä -hankkeessa tarjotaan nuorille erilaisia kokemus- ja toimintaympäristöjä, joissa he voivat syventää tulevaisuuden työelämätaitoja. Näitä taitoja kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua, luovuutta ja sisäistä yrittäjyyttä opetellaan luonnon, liikunnan, taiteen, median ja yrittäjyyskasvatuksen avulla.

Myös työelämäkeskusteluissa keskeisiksi käsitteiksi nousseet resilienssi ja minäpystyvyys huomioidaan nuorten ohjauksessa. Fokuksena on kehittää työelämään tutustumiseen liittyvien harjoittelujaksojen sisältöjä perus- ja ammatillisessa opetuksessa. Työelämään tutustumisjaksojen kehittämistyötä ja pilotointia tehdään Lahden seudun perus- ja toisella asteella yhteistyössä Lahden kaupungin sivistyksen palvelualueen kanssa.

Toteuttajat

Hankkeen päätoteuttajana toimii Helsingin yliopisto. Paikallisia toteuttajia ovat sen lisäksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Outward Bound Finland ry sekä Suomen Urheiluopisto. Hankkeen valtakunnalliseen toteuttajaverkostoon kuuluvat Taideyliopisto sekä Suomen Latu. Hallinnoijana toimii Helsingin yliopiston Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö. LUODE on luonteeltaan kehittämis- ja tutkimushanke ja kestää yhteensä kolme vuotta: 1.1.2018 – 31.12.2020. Hankkeen päärahoittajana (75%) on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Taideyliopiston rooli

Taideyliopisto toteuttaa Luode-hankkeessa toimia Lahdessa, Seinäjoella ja Raahessa. Lahdessa koulutetaan nuorten kanssa työskenteleviä (nuorisopalveluiden työpajaohjaajat, opettajat, opinto-ohjaajat) osallistavan dokumentoinnin saloihin. Seinäjoella vahvistetaan opettajien osaamista taidekasvatuksen, vuorovaikutuksen ja luovan musiikin tekemisen alueilla. Raahessa vahvistetaan nuorten työpajaohjaajien vuorovaikutustaitoja teatterilähtöisten menetelmien avulla. Ohjaamisessa korostuvat tulevaisuudessa entistä enemmän mm. empatiataidot ja myötätunnon vaaliminen.

Taideyliopisto

 • vastaa osatoteuttajana taide- ja mediaosaamisen monipuolisesta tarjonnasta, joilla tuetaan erityisesti nuorten minäpystyvyyden kokemuksia ja yhteistyötaitojen kehittymistä.
 • vastaa osallistavan dokumentoinnin koulutuksen järjestämisestä nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille, jotka saavat uudenlaisia nonformaalin oppimisen menetelmiä omaan ohjaustyöhönsä
 • vastaa taide- ja kulttuuripainotteisen yläkoulun ja lukion TET ja oppilaitosten TTO-harjoittelujen sisältöjen suunnittelusta yhteistyössä muiden toteuttajien, kolmannen sektorin toimijoiden ja Lahden kaupungin sivistyksen palvelualueen kanssa.

Yhteystiedot

  • Piia Kleemola-Välimäki

  • Projektipäällikkö, S/Seinäjoki, Sibelius-Akatemia
   Tuntiopettaja, S/Kansanmusiikki, Sibelius-Akatemia
  • +358407104382