Luode

Hanke keskittyy luontoon, taiteeseen ja nuorten työelämätaitoihin taidekasvatuksen näkökulmasta.

Esittely

LUODE – luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä -hankkeessa tarjotaan nuorille erilaisia kokemus- ja toimintaympäristöjä, joissa he voivat syventää tulevaisuuden työelämätaitoja. Näitä taitoja kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua, luovuutta ja sisäistä yrittäjyyttä opetellaan luonnon, liikunnan, taiteen, median ja yrittäjyyskasvatuksen avulla.

Myös työelämäkeskusteluissa keskeisiksi käsitteiksi nousseet resilienssi ja minäpystyvyys huomioidaan nuorten ohjauksessa. Fokuksena on kehittää työelämään tutustumiseen liittyvien harjoittelujaksojen sisältöjä perus- ja ammatillisessa opetuksessa. Työelämään tutustumisjaksojen kehittämistyötä ja pilotointia tehdään Lahden seudun perus- ja toisella asteella yhteistyössä Lahden kaupungin sivistyksen palvelualueen kanssa.

Toteuttajat

Hankkeen päätoteuttajana toimi Helsingin yliopisto. Paikallisia toteuttajia olivat sen lisäksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Outward Bound Finland ry sekä Suomen Urheiluopisto. Hankkeen valtakunnalliseen toteuttajaverkostoon kuuluvat Taideyliopisto sekä Suomen Latu. Hallinnoijana toimi Helsingin yliopiston Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö. LUODE oli luonteeltaan kehittämis- ja tutkimushanke ja kesti yhteensä kolme vuotta: 1.1.2018 – 31.12.2020. Hankkeen päärahoittajana (75%) oli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Taideyliopiston rooli

Taideyliopisto toteutti Luode-hankkeessa toimia Lahdessa, Seinäjoella ja Raahessa. Lahdessa koulutettiin nuorten kanssa työskenteleviä (nuorisopalveluiden työpajaohjaajat, opettajat, opinto-ohjaajat) osallistavan dokumentoinnin saloihin. Seinäjoella vahvistettiin opettajien osaamista taidekasvatuksen, vuorovaikutuksen ja luovan musiikin tekemisen alueilla. Raahessa vahvistettiin nuorten työpajaohjaajien vuorovaikutustaitoja teatterilähtöisten menetelmien avulla. Ohjaamisessa korostuvat tulevaisuudessa entistä enemmän mm. empatiataidot ja myötätunnon vaaliminen.

Taideyliopisto

  • vastasi osatoteuttajana taide- ja mediaosaamisen monipuolisesta tarjonnasta, joilla tuetaan erityisesti nuorten minäpystyvyyden kokemuksia ja yhteistyötaitojen kehittymistä.
  • vastasi osallistavan dokumentoinnin koulutuksen järjestämisestä nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille, jotka saavat uudenlaisia nonformaalin oppimisen menetelmiä omaan ohjaustyöhönsä
  • vastasi taide- ja kulttuuripainotteisen yläkoulun ja lukion TET ja oppilaitosten TTO-harjoittelujen sisältöjen suunnittelusta yhteistyössä muiden toteuttajien, kolmannen sektorin toimijoiden ja Lahden kaupungin sivistyksen palvelualueen kanssa.

Julkaisut ja materiaalit

Luoden hankkeen aikana luotiin erilaisia materiaaleja. Ne ovat ladattavissa alla olevien linkkien kautta.
Kasvun maisemia – uusia näköaloja nuorten kanssa työskentelyyn
Humanistisen yrittäjyyskasvatuksen kirppupeli
Töihin siitä – opas työelämään tutustujalle
Kartta maailmaan, jonka haluat.

Hankkeen yhteystiedot

Ajankohta

01/2018-12/2020

Rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Vastuuorganisaatio

Helsingin yliopisto