Koulujen ja taidelaitosten yhteistyö Taidetestaajat-hankkeessa: Onnistumisia, haasteita ja kehittämisehdotuksia

Tutkimushankkeessa arvioidaan Suomen Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hanketta.

Suomen kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin Taidetestaajat-hanke on vienyt vuodesta 2016 kolme ikäluokkaa peruskoulun kahdeksasluokkalaisia taidelaitoksiin. 20 miljoonan euron Taidetestaajat on Suomen kulttuurirahaston historian mittavin hanke, joka tavoittaa lähes 200 000 ihmistä.

Tutkija Tarja Pääjoen tutkimusprojektissa tarkastellaan koulun ja taidelaitosten välisiä kytköksiä ja yhteistyötä. Hankkeessa tutkitaan muun muassa, minkälaisia kokemuksia Taidetestaajiin osallistuneilla koulujen ja taideinstituutioiden toimijoilla on ollut, toteutuivatko Taidetestaajat-hankkeen tavoitteet ja mitkä ovat sen vaikutukset.

Tutkimuksen tavoitteena ei ole ainoastaan kuvata ja selittää Taidetestaajat-hankkeessa koulujen ja taideinstituutioiden välistä toimintaa, vaan myös tuottaa tutkimusperustaisia toimenpidesuosituksia, joiden avulla koulujen ja taidelaitosten yhteistyötä voidaan kehittää.

Hanke toteutetaan vuosina 2018–19 ja sen rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto.

Hankkeen nimi

Koulujen ja taidelaitosten yhteistyö Taidetestaajat-hankkeessa: Onnistumisia, haasteita ja kehittämisehdotuksia

Ajankohta

01/2018-12/2019

Rahoittaja

Suomen kulttuurirahasto