Koronapandemia ja Kauneimmat Joululaulut

Tutkimushankkeessa tarkastellaan kirkkomuusikkojen kokemuksia koronapandemian ajalta keskittyen Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksiin.

Esittely

Tutkimus on rajattu koskemaan kahta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suomenkielistä hiippakuntaa, Helsinkiä ja Oulua, joissa myös pandemiajoulut ovat näyttäytyneet osittain erilaisina. Aineistoa on koottu edellä mainittujen hiippakuntien seurakunnissa toimivilta kirkkomuusikoilta kyselylomakkeilla ja ryhmäkeskusteluilla.

Ennen keväällä 2020 alkanutta koronapandemiaa Kauneimmat Joululaulut olivat osallistujamäärältään luterilaisten seurakuntien ylivoimaisesti suosituin musiikkitapahtuma. Pandemia muutti ratkaisevalla tavalla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimintaa, kun totutulla tavalla järjestetyt seurakuntien tilaisuudet eivät olleet mahdollisia kokoontumisrajoitusten ja turvallisuusohjeistusten vuoksi. Myös kirkkomuusikon työn sisältö ja työrooli muuttuivat merkittävästi erityisesti striimauksien vuoksi, kun säestäjästä ja live-muusikosta tuli solisti, jonka työskentelyä seurattiin kuvaruuduilta kotona. Erityisen selkeänä tämä muutos näkyi Kauneimmissa Joululauluissa, jotka ovat perinteisesti olleet vahvasti yhteislauluun painottuvia musiikkitilaisuuksia.

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Koronapandemia ja Kauneimmat Joululaulut

Ajankohta

12/2020