Kestävä näyttelijä -projekti

Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma aloittaa syksyllä 2024 nelivuotisen Kestävä näyttelijä -projektin, jonka tarkoitus on kehittää näyttelijöiden koulutusta ja työelämäosaamista kestävyyden näkökulmasta.

Esittely

Projekti pyrkii määrittelemään mitkä ovat ne työelämävalmiudet, joita näyttelijä tarvitsee 2030-luvulla.

Miten koulutusohjelman elokuussa 2024 alkava uusi opetussuunnitelma vastaa näihin tavoitteisiin ja mitä esim. jatkuva oppiminen voi tarjota näyttelijän kestävälle taiteilijaprosessille?

Miten ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys voivat toteutua näyttelijän koulutuksessa ja työelämässä?

Kestävä näyttelijä- projekti integroituu läpileikkaavasti jo olemassa oleviin opintokokonaisuuksiin kattaen sekä BA- että MA-ohjelman.

Projekti pyritään toteuttamaan yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien, alumnien, ammattikentän, alan toimijoiden ja muiden kotimaisten näyttelijäntaiteen koulutusohjelmien kanssa (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ruotsinkielinen näyttelijäntaiteen koulutusohjelma ja Tampereen yliopiston teatteritaiteen tutkinto-ohjelma).

Hankkeen nimi

Kestävä näyttelijä