Kaupunki sääntöjen ja uneksunnan tilana

Koneen Säätiön rahoittama tieteen- ja taiteenalojen rajoja ylittävä hanke (2021-2024) vahvistaa kaupunkitilan moniäänisyyttä ja kehittää sitä kautta oikeudenmukaista kaupunkia.

Esittely

Kaupunki sääntöjen ja uneksunnan tilana -hanke edistää emansipaatiota ja demokratisoitumista kaupunkitilassa ristiinkytkemällä taiteellista tutkimusta, empiiristä kaupunkitutkimusta, poliittista teoriaa ja oikeustiedettä. Tutkimus vahvistaa kaupunkitilan moniäänisyyttä ja kehittää sitä kautta oikeudenmukaista kaupunkia. Tutkimus kysyy: Kuinka kaupunkitila muodostuu, miten se jaetaan ja kenellä on siihen käyttöoikeus? Millä normatiivisilla ja tosiasiallisilla instrumenteilla tätä tilaa säännellään, kontrolloidaan ja asutaan? Minkälaisia osallistamisen ja marginalisoinnin sekä erimielisyyden ja kiistojen prosesseja, rakenteita ja tiloja kaupungissa on? Minkälaisia murtumia, pakoviivoja ja unelmia kaupungin normatiivisuuteen kätkeytyy ja mitä avautuu? Minkälaisia katveiden, hälyjen, mahdollisuuksien ja uneksunnan tiloja kaupungissa on ja kuinka ne aktualisoituvat?

Tutkimus ylittää vakiintuneiden tieteen- ja taiteenalojen rajoja tuomalla uusia ja entistä osallistavampia ”pehmeän lain” keinoja kaupunkioikeudelliseen päätöksentekoon ja kutsumalla erilaisia naapurustoja uneksimaan omasta seudustaan kuvitteellisen, eri taiteen lajeja ja mediumeita yhdistävän kaupunkiarkeologian ja fiktionalisoivan demokratisoinnin avulla.

Hankkeen osapuolet

Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta (hankkeen vastuullisen johtajan yksikkö) ja mukana ovat Taideyliopiston Kuvataideakatemian Kuvataiteen tohtoriohjelma, Teatterikorkeakoulun TUTKE ja Aalto SCI, Rakennetun ympäristön laitos.

Tutkimusryhmän jäsenet

Hankkeen johtaja on Ari Hirvonen Helsingin yliopiston Oikeustieteellisestä tiedekunnasta ja tutkimusryhmän muut jäsenet ovat Maiju Loukola, Aino Hirvola, Tanja Tiekso ja Paul Tiensuu.

Hankkeen yhteystiedot Taideyliopistossa

    • Maiju Loukola

    • Yliopistonlehtori, Taiteellinen tutkimus Kuvataideakatemia, Kuvataideakatemia
    • +358504720344

Hankkeen nimi

Kaupunki sääntöjen ja uneksunnan tilana

Ajankohta

01/2021-12/2024

Rahoittaja

Koneen Säätiö

Yhteistyökumppanit

  • Taideyliopiston Kuvataideakatemia
  • Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
  • Aalto SCI, Rakennetun ympäristön laitos

Vastuuorganisaatio

Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta