Kaupunki sääntöjen ja uneksunnan tilana

Koneen Säätiön rahoittama tieteen- ja taiteenalojen rajoja ylittävä hanke (2021-2024) vahvistaa kaupunkitilan moniäänisyyttä ja kehittää sitä kautta oikeudenmukaista kaupunkia.

Esittely

Kaupunki sääntöjen ja uneksunnan tilana -hanke edistää emansipaatiota ja demokratisoitumista kaupunkitilassa ristiinkytkemällä taiteellista tutkimusta, empiiristä kaupunkitutkimusta, poliittista teoriaa ja oikeustiedettä. Tutkimus vahvistaa kaupunkitilan moniäänisyyttä ja kehittää sitä kautta oikeudenmukaista kaupunkia. Tutkimus kysyy: Kuinka kaupunkitila muodostuu, miten se jaetaan ja kenellä on siihen käyttöoikeus? Millä normatiivisilla ja tosiasiallisilla instrumenteilla tätä tilaa säännellään, kontrolloidaan ja asutaan? Minkälaisia osallistamisen ja marginalisoinnin sekä erimielisyyden ja kiistojen prosesseja, rakenteita ja tiloja kaupungissa on? Minkälaisia murtumia, pakoviivoja ja unelmia kaupungin normatiivisuuteen kätkeytyy ja mitä avautuu? Minkälaisia katveiden, hälyjen, mahdollisuuksien ja uneksunnan tiloja kaupungissa on ja kuinka ne aktualisoituvat?

Tutkimus ylittää vakiintuneiden tieteen- ja taiteenalojen rajoja tuomalla uusia ja entistä osallistavampia ”pehmeän lain” keinoja kaupunkioikeudelliseen päätöksentekoon ja kutsumalla erilaisia naapurustoja uneksimaan omasta seudustaan kuvitteellisen, eri taiteen lajeja ja mediumeita yhdistävän kaupunkiarkeologian ja fiktionalisoivan demokratisoinnin avulla.

Hankkeen osapuolet

Hanketta koordinoi Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtoriohjelma (hankkeen vastuullisen johtajan yksikkö) ja mukana ovat Helsingin yliopiston Oikeustieteellinen tiedekunta, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskus TUTKE ja Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun Rakennetun ympäristön laitos.

Tutkimusryhmän jäsenet

Hankkeen johtaja on Maiju Loukola Taideyliopiston Kuvataideakatemian Tohtoriohjelmasta (1.8.2021 lähtien) ja tutkijaryhmän muut jäsenet ovat Aino Hirvola, Tanja Tiekso ja Paul Tiensuu. 

* Ari Hirvonen in memoriam 28.6.2021 *

Hankkeen yhteystiedot Taideyliopistossa

Hankkeen nimi

Kaupunki sääntöjen ja uneksunnan tilana

Ajankohta

01/2021-12/2024

Rahoittaja

Koneen Säätiö

Yhteistyökumppanit

  • Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta
  • Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tutke

Vastuuorganisaatio

Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtoriohjelma

Lisätietoa hankkeesta

Lue lisää hankkeen omalta sivustolta.