Intersubjektiivisuus musiikissa; teknologisen mediaation mahdollisuudet

Akatemiatutkija Otso Lähdeojan hanke (2018 - 2023) tutkii, miten muusikkojen vuorovaikutusta voi edistää teknologian keinoin.

Esittely

Tutkimushanke esittää kysymyksen muusikkojen välisestä vuorovaikutuksesta – intersubjektiivisuudesta: mistä koostuu soittajien välinen tila ja mitä siinä tilassa tapahtuu? Jatkokysymyksenä hanke tutkii miten muusikkojen vuorovaikutusta voi edistää teknologian keinoin. Kysymyksenasettelu kumpuaa elektronisessa musiikissa havaittavasta individualisaation tendenssistä; ikiaikainen yhdessä soittamisen traditio on väistymässä yksinäisen konemuusikon tai äänitaiteilijan figuurin vallatessa alaa.

Hypoteesina on, että teknologia voi toiseuttamisen sijaan avata uusia mahdollisuuksia soittotapahtuman intersubjektiiviseen kenttään, toimia yhteyttävänä tekijänä. Tutkimus pohjautuu monialaiseen research-creation – metodologiaan jossa yhdistyy taiteellisen työn intiimi musiikin praktiikan tuntemus, humanistinen lähestymistapa kulttuurintutkimuksen keinoin, sekä syvä teknologian asiantuntemus.

Hanke sijoittuu Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan.

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Intersubjectivity in Music; the persperctive of technogical mediation

Ajankohta

01/2018-12/2023

Rahoittaja

Suomen Akatemia

Vastuuorganisaatio

Sibelius-Akatemia