Globaaleja visioita verkostoitumalla

Hankkeessa tehdään interkulttuurisen musiikinopettajakoulutuksen kehittämistutkimusta Suomessa, Israelissa ja Nepalissa.

Esittely

Musiikkiperinteiden moninaisuutta edistävästä ja monikulttuurisen kasvatuksen malleja luovasta tutkimuksesta huolimatta vain vähän tiedetään musiikin opettajien mahdollisuuksista vastata paikallisiin ja globaaleihin tarpeisiin tai eri maiden musiikinopettajakoulutuksen toteutuksesta musiikkikulttuurin säilyttämisen ja kulttuurienvälisyyden ristipaineissa yhteiskunnan monimutkaisissa ja nopeasti muuttuvissa olosuhteissa.

Tämä kolmen instituution välinen tutkimus Suomessa, Israelissa ja Nepalissa tarkastelee musiikinopettajien koulutukseen liittyviä paikallisia visioita sekä pyrkii luomaan näiden pohjalta uusia globaaleja visioita. Aineisto tuotetaan yksilö- ja ryhmähaastatteluin näiden kolmen maan opettajankouluttajien verkostossa.

Tutkimus olettaa, että jakamisen ja toisilta oppimisen kautta voidaan ymmärtää erilaisia paikallisia visioita opettajankoulutuksesta ja hahmottaa entistä dynaamisempi globaali mahdollisuuksien viitekehys musiikin opetukselle. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia (2015 – 2020).

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Globaaleja visioita verkostoitumalla

Ajankohta

01/2015-12/2020

Rahoittaja

Suomen Akatemia