Future Songwriting

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia työskentelytapoja musiikintunneilla, kannustaa opettajia ja oppilaita musiikin luovaan tuottamiseen osana koulujen musiikinopetusta sekä tukea uusien musiikintekijäsukupolvien kasvamista.

Esittely

Future Songwriting on uudenlainen tiedettä, taidetta sekä luovuutta yhdistävä tutkimus- ja kehityshanke. Teoston koordinoima kansainvälinen hanke tuo yhteen opettajankoulutusta ja musiikkiteknologiaa tutkivat yliopistot ja tutkijat, opettajat ja oppilaat sekä musiikintekijät ja heitä edustavat tekijänoikeusjärjestöt Suomesta, Saksasta, Ranskasta, Unkarista, Iso-Britanniasta ja Espanjasta.

Future Songwriting -hankkeen tavoitteena on kehittää uusia työskentelytapoja musiikintunneilla, kannustaa opettajia ja oppilaita musiikin luovaan tuottamiseen osana koulujen musiikinopetusta sekä tukea uusien musiikintekijäsukupolvien kasvamista.

Hankkeeseen osallistuvat koulut ja opettajat saavat konkreettista tietotaitoa musiikin tekemisestä, teknologian hyödyntämisestä musiikintunneilla ja musiikin tuottamisesta.

Oppilaille järjestettävissä kouluprojekteissa oppilaat pääsevät itse säveltämään, sanoittamaan ja tuottamaan omia kappaleitaan digitaalisten työkalujen avulla. Työskentelytapa vastaa opettajien tarpeeseen saada lisää tietämystä teknologian hyödyntämisestä musiikin opetuksessa.

Suomen lisäksi pilotit toteutetaan myös Ranskassa ja Saksassa yhteensä 15 koulussa. Taideyliopiston tutkijat keräävät ja analysoivat piloteista syntyvää tutkimusaineistoa yhteistyössä eurooppalaisen tutkijaryhmän kanssa. Lopputuloksena hankkeen kokemusten ja tutkimustiedon pohjalta luodaan oppimateriaali- ja työkalupakki teknologian hyödyntämiseen koulujen musiikin opetuksessa. Työskentely luo eurooppalaisten musiikkipedagogien, opettajien ja musiikkiteknologian sekä -pedagogiikan tutkijoiden verkoston.

Tutkimusta rahoittaa EU:n Luova Eurooppa -ohjelma ja koordinoi Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto. Tutkimushankkeen koordinaattorina toimii Kati Nurmi ja tutkimusvastaavana Heidi Partti.

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Future Songwriting

Ajankohta

01/2018-12/2020

Rahoittaja

Euroopan unionin Creative Europe -ohjelma

Yhteistyökumppanit

Finnish Composers’ Copyright Society Teosto
Universität zu Köln
Musical Futures
SACEM
The Music Technology Group (MTG)
Society Artisjus