Esiintyä kasvien kanssa

Taiteellinen tutkimushanke kehittää ja täsmentää kysymystä, miten esityksellistää maisema.

Esittely

Esiintyä ja toimia yhteistyössä kasvien ja erityisesti puiden kanssa on taiteellinen tutkimushanke (2017-2020), joka kehittää ja täsmentää kysymystä, miten esityksellistää maisema tänään. Annette Arlander on työskennellyt tämän kysymyksen parissa eri tavoin jo usean vuoden ajan. 

Kysymys ei ole retorinen. Suhteemme ympäristöön on muuttunut perustavalla tavalla ilmaston lämpenemisen ja muiden ihmisten aiheuttamien tuhojen takia ja vaatii uusia lähestymistapoja. Posthumanistinen näkökulma kannustaa ajattelemaan uudelleen koko maiseman käsitteen ja pohtimaan sitä, miten ympäröivä maailma koostuu olennoista, elämänmuodoista ja materiaalisista ilmiöistä, joilla on vaihtelevassa määrin tahtoa, tarpeita ja toimijuutta.

Minkälaiset tavat esiintyä maisemassa tai toimeenpanna ja aktivoida maisema voisivat tässä tilanteessa olla mielekkäitä? Eräs mahdollisuus on lähestyä yksittäisiä maiseman osatekijöitä, kuten tiettyjä puita, ja tutkia, mitä niiden kanssa voi tehdä. Miten esimerkiksi esiintyä kameralle yhdessä? 

Nykytaiteilijoiden keskeinen tehtävä on tutkia, miten voimme ajatella uudestaan suhteemme ympäristöön. Taiteellinen tutkimus voi myötävaikuttaa siihen, koska se kykenee ajattelun ja toiminnan risteytymiin ja sekamuotoihin.

Tämä hanke osallistuu uusmaterialistiseen posthumanistiseen keskusteluun a) kehittämällä taiteen tekemisen käytäntöjä ja tekemällä taideteoksia, jotka voivat kriittisesti kyseenalaistaa ympäristösuhteemme sovinnaisuuksia ja tottumuksia ja b) pohtimalla teorettisesti, käytännön kokeiluihin perustuen, mitä yhteistyön tekeminen kasvien ja erityisesti puiden kanssa tarkoittaa.

Hankkeen merkitys lepää viime kädessä kasvien itsensä merkityksen varassa – kasvit tuottavat nykyisen, happeen perustuvan elämämme edellytykset maapallolla.

Tutkimushanketta ovat osaltaan rahoittaneet Koneen säätiö (2017) ja Ruotsin Vetenskapsrådet – Kommittén för konstnärlig forksning (2018-2019).

Hankkeen nimi

Esiintyä kasvien kanssa

Ajankohta

01/2017-12/2020

Rahoittaja

Koneen säätiö & Vetenskapsrådet

Yhteyshenkilöt

Annette Arlander (at) uniarts.fi
tel. +358 (0)405320676