Eleen filosofia

Hankkeessa tutkitaan kollektiivisia taiteellisia käytäntöjä epämuodollisina välineinä tahatonta oppimista, radikaalia demokratiaa ja institutionaalista aktivismia varten.

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Kollektiiviset taiteelliset käytännöt epämuodollisina välineinä tahatonta oppimista, radikaalia demokratiaa ja institutionaalista aktivismia varten

Ajankohta

01/2023-12/2026

Rahoittaja

Hanke on osa Suomen Akatemian rahoittamaa profilointialuetta ”Artistic thinking that is driven by artist pedagogy”.

Yhteistyökumppanit

Kumppaniorganisaatiot:
1. Hankkeen johtaja, professori Laura Llevadot, Postfoundational Thinking Research Group, filosofian laitos, Barcelonan yliopisto
2. Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Santiago de Chile, Chile.
3. Kunstlerhaus Büchsenhausen, Innsbruck, Itävalta.

Lisätietoa hankkeesta

Lue hankkeesta lisää englanniksi.