Digivisio 2030 Taideyliopistossa

Hankkeessa kehitetään korkeakoulujen yhteisiä digitaalisia palveluja ja toimintamalleja.

Esittely

Taideyliopisto on mukana Suomen korkeakoulujen yhteisessä Digivisio 2030 -hankkeessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman, kymmenvuotisen hankkeen tavoitteena on kehittää suomalaisille korkeakouluille yhteisiä digitaalisia palveluja ja toimintamalleja.

Hankkeen tuloksena suomalaisille korkeakouluille otetaan käyttöön yhteinen tunnistautumispalvelu ja korkeakoulujen opiskelijoille kansallinen identiteetti, joiden avulla kaikki opintoihin liittyvä tieto on elinikäisesti opiskelijan omassa käytössä.

Digitaalisten palveluiden ja niihin kertyvän tiedon yhdenmukaistaminen korkeakoulujen kesken tukee eri aloilla toimivien työntekijöiden täydennyskouluttautumista ja elinikäistä oppimista. Tavoite on, että tutkinto-opiskelijat, elinikäiset oppijat ja opiskelupaikkaa vailla olevat voisivat opiskella joustavasti opintoja kaikkien Suomen korkeakoulujen tarjonnasta organisaatiorajoista ja maantieteellisistä rajoituksista riippumatta.

Hankkeen nimi

Digivisio 2030

Ajankohta

01/2021-12/2030

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteyshenkilöt

Hankkeen omistaja Taideyliopistossa: vararehtori Marjo Kaartinen

Operatiivinen yhteyshenkilö Taideyliopistossa: tietohallintopäällikkö Mari Nyrhinen

Muutoskoordinaattori Taideyliopistossa: HR-asiantuntija Tiina Tuomikoski